Relaterade dokument

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 

Broschyr lättdurk - projektering och produktion

1,5MB

Ladda hem

 
Monteringsanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Monteringsanvisning Lättdurk

361,4kB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller Lättdurk

80,3kB

Ladda hem

 

Från väggar till tak

bro av lättdurkAnpassning

De olika durktypprofilerna ger en stor anpassning till de krav som ställs på golvet vad gäller exempelvis halksäkerhet och ljusgenomsläpp.

Exempel på golv är hängbron vid sjön Regnaren, den tre kilometer långa utrymningsgången i Öresundstunneln och delar av produktionslinen vid Skandinaviska Byggelements nya fabrik i Katrineholm.

Lättdurk är också lämpligt vid tillfälliga golvkonstruktioner eller vid uppbyggnad av ramper.

 

 

 

entresolplan av lättdurkBeläggning till entresolplan

Fördubbla golvytan med entresolplan, belägg planen med Lättdurk från Häfla Bruk.

Övriga produkter som Häfla kan leverera till entresolplan är spiraltrappor, raka trappor, räcken, grindar m.m. Produkterna levereras i lättmonterade delar som bultas ihop vid montage.

Som standard är allt material varmförzinkat. Kan även levereras målat.

 

gångbana av lättdurkPlantäckning av gångbanor

Lättdurk är lämplig fär gångbryggor och trappor i fabriksbyggnader och lagerlokaler.

Den perforerade lättdurken minskar känslan av svindel på
höga höjder.

 

lättdurk som väggbeklädnadFrån väggar till tak

Lättdurk går också utmärkt att använda till exempelvis innerväggar i lagerlokaler eller påkörningsskydd i garage.

Lättdurken kan levereras i längder upp till 6 meter och bredd upp till 300 mm. Vid användning av LDT-durk finns möjligheter till ljudisolering.

Lättdurken levereras varmförzinkad som standard, men det går också att få den lackerad.