Gå till referensobjekt

Relaterade dokument

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr maskinskydd

4,1MB

Ladda hem

 
Monteringsanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Monteringsanvising Maskinskydd

2,8MB

Ladda hem

 
Produktdokumentation Storlek Ladda hem
 
 

Produktfakta Maskinskydd

159,6kB

Ladda hem

 

Tillverkardeklaration Maskinskydd

64,9kB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Generella skötselråd av Häflas produkter

1,4MB

Ladda hem

 

Maskinskydd

Häfla Bruks AB erbjuder vad vi anser vara marknadens mest kompletta och flexibla system inom maskinskydd. Ett komplett system med komponenter som lagerhålles för snabb leverans.

maskinskydd

 

skylt klämriskMinskar olycksrisken

Varje år orsakar olyckor på våra arbetsplatser, förutom lidande för de drabbade, också långs sjukskrivningar med stora ekonomiska konsekvenser för företagen som följd. Arbetsmiljöverkets officiella statistik för arbetsskador under 2007 (preliminär statistik) ger följande fakta: “För år 2007 har det till och med första kvartalet 2008 rapporterats och registrerats 105 000 arbetsskador och merparten av dessa är arbetsolyckor. 29 000 arbetsolyckor som medförde frånvaro från arbetet och 50 000 som inte ledde till sjukfrånvaro har anmälts”.

 

Arbetsgivaren ansvarar för skyddet

maskinskyddGemensamma bestämmelser inom EU, som trädde i kraft 2001, ställer nya krav på maskinskydd i verkstäder. Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon skall drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete upptäcks och åtgärdas riskerna. Det hindrar att arbetstagarna drabbas av olycksfall i arbetet. Arbetstagare och skyddsombud är självklara samarbetspartners, men huvudansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilar på arbetsgivaren.

Exempel på arbetsmiljöarbete kan vara utformning av arbetsplatsen och dess skyddsutrustning. Häfla Bruk tillverkar en mängd produkter som förbättrar tryggheten på arbetsplatserna.

 

Get the Flash Player to see this player.

Samarbetspartner inom sågverksbranschen www.sawco.se.