Relaterade dokumenter

Relaterade dokumenter

Luk

 
Brochurer Størrelse Download
 
 

Brochure Maskinafskærmning etc

951,3kB

Download

 

Maskinafskærmning

Afskærmning af maskiner og beskyttelse for personale giver en tryggere arbejdsplads og stærkt formindsket ulykkesrisiko

skadad handHvert år medfører arbejdspladsulykker, udover lidelser og ofte alvorlige mén hos de implicerede medarbejdere, også økonomiske konsekvenser for virksomhederne med tilhørende sygefravær, produktionsstop og forsinkelser.

Indenfor fremstillingsvirksomhed som eksempelvis papirindustri m.v. er det »klemmerisikoen«, der forårsager flest arbejdsskader i form af klemte og maste fingre eller andre legemsdele.

Indenfor savværks, træ- og maskinindustrierne er det de arbejdende maskiner, der udgør den store ulykkesrisiko. Men alle ubeskyttede mekaniske og bevægelige maskindele indebærer fare.

 

Arbejdspladsens sikkerhedsudstyr er arbejdsgiverens ansvar

maskinskyddFælles bestemmelser i EU, der trådte i kraft
2001, det såkaldte »maskindirektiv«, har stillet
nye krav til værksteder og fabrikker med hensyn til maskinsikkerhed.

Arbejdsgiveren har pligt til regelmæssig arbejdspladsvurdering, herunder at undersøge og vurdere risikoen for at medarbejdere kan komme til skade eller kan komme i direkte ulykkesfare. Med en systematisk sikkerheds- og arbejdsmiljøindsats opdages og forebygges faremomenter i tide, så ulykker undgås. Medarbejdere og sikkerhedsrepræsentant
er naturlige samarbejdspartnere, men hovedansvaret er principielt arbejdsgiverens.

Beskyttelsesvægge og beskyttelsesskærme er væsentlige dele af arbejdspladsens indretning.