Guldprojekt i sten och corten

Kvarteret Nålskäran är en miljösmart studentfastighet i Göteborg som certifierats enligt Miljöbyggnad Guld av Sweden Green Building Council. Både kvarter och fasad har produkter från Häfla Bruk, som solavskärmningar, balkongräcken och fasadklädnad i cortenstål.

På en sluttande tomt på Guldheden i Göteborg ligger Kvarteret Nålskäran. En fastighet på sex våningar med 118 studentbostäder och tillhörande allmänutrymmen. Den mörkgrå stenfasaden kontrasteras med vackra detaljer i cortenstål. De utvändiga solavskärmningarna, balkongräckena med sträckmetall och cykelförrådets fasad är tillverkat i corten. För tillverkningen av detaljerna står Häfla Bruk.

– Det var ett spännande projekt med mycket tillverkning i cortenstål. Vi fick ta fram en hel del speciallösningar, framförallt till cykelförrådets fasad eftersom att det står på lutande mark, säger Marcus Eriksson, säljare på Häfla Bruk.

Förutom detaljer i corten har Häfla Bruk levererat raka trappor i varmförzinkat utförande, gallerdurk och bostadsräcken till projektet. För att kunna bibehålla föreskrivna krav på gångbredd för utrymning krävdes också en speciallösning för trappräckena. Det löste Häfla Bruk.

– Jag tror att vi valdes som leverantörer för att vi kan hantera det mesta. Vi har en bredd på tillverkningen och kan sköta allt från räcken, balkonger, fasadbeklädnad och som i detta projektet, även flera speciallösningar, säger Marcus Eriksson, säljare på Häfla Bruk.

Kvarteret Nålskäran är det första studentboendet i Sverige som certifierats med den högsta utmärkelsen Miljöbyggnad Guld.

 

Kvarteret Nålskäran med balkongräcken och solavskärmningar av corten

Kvarterat Nålskäran i Göteborg har balkongräcken och solavskärmningar av corten.

 

Raka trappor i varmförzinkat utförande

Förutom detaljer i corten har Häfla Bruk levererat raka trappor i varmförzinkat utförande, gallerdurk och bostadsräcken till projektet.

 

Publicerad: [2017-11-21]