Gå till referensobjekt

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr ramper

1,4MB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Generella skötselråd av Häflas produkter

1,4MB

Ladda hem

 

Ramper

Enkel lösning som ger tillgänglighet för alla

raka trappor -trapplöpI Häfla Bruks breda sortiment finns bl a ramper.
Här hittar du t ex handikappramper och ramper för
varutransporter, som skräddarsys för varje objekt.

Det är du som avgör produktionen. Vill du ha galler- eller lättdurk i gångplanen och vill du ha ett eller flera viloplan?

Kravet på tillgänglighet för alla till offentliga lokaler
växer ständigt. Häfla Bruks ramper är en billig, bra och enkel lösning på många av dessa problem. Häflas ramper skräddarsys för varje objekt. De tillverkas av standardkomponenter ur vårt
produktprogram för att på bästa sätt uppfylla varje
enskilt behov.

I en av riksdagen antagen proposition i ämnet är
tillgängligheten för handikappade ett prioriterat
område. I lokaler dit allmänheten har tillträde ska
före utgången av 2010 enkelt åtgärdade hinder för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vara borta. Ansvaret för att så sker ligger på lokalägaren

Get the Flash Player to see this player.

 

Skräddarsydda för varje objekt

Med eller utan räcke

Räckena är utförda enligt BBR:94. Höjd 900 mm. Häfla Bruks räckenhar en extra handledare på 730 mm, lätt gripbar. Ramper med högre höjdskillnad än 500 mm levereras alltid med räcke enligt norm. Rampen kan levereras utan räcke eller med räcke på ena eller på båda sidorna.

ramp utan räcke miniramp
 

Ramp med viloplan

Rekommenderat utförande enligt Boverkets byggregler BBR 94: Ramp utföres med max lutning 1:12. Rampens höjdskillnad mellanplan är max 0,5 m, därefter ett två meter långt viloplan. Viloplan anordnas även efter en ramplängd av sex meter. Ramper utföres i rekommenderad bredd 1,3 meter. Andra önskade rampbredder kan levereras, dock ej med smalare passage än 0,8 meter. Vändradien på plan ska vara minst 1,3 meter.

Boverkets byggregler

byggregler för ramper

 

handledare rampSäkra gångplan

I gångplanet använder vi normalt Häflas gallerdurk typ G16/100 som är säker att gå och köra på. Räcke med höjd 900 mm har en extra handledare på höjd 730 mm som är en lämplig höjd för rullstolsburna personer. Gallerdurken G16/100 är säker för rullstolshjul, käppar och kryckor. Alternativt levereras rampen med Häfla Bruks lättdurk, sträckmetall eller andra gallerdurkstyper ur vårt breda sortiment. Som standard levereras ramperna varmförzinkade. Annat önskemål om ytbehandling kan tillgodoses.

 

justerbara benJusterbara stödben

Standardprofil som utgör både sparklist och upplag för durken. Standardprofilen utgör stabilt fäste för räcket. Vangstycket kan förses med stödben där så erfordras. Stödbenen kan levereras justerbara i höjdled.