Gå till referensobjekt

Relaterade dokument

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr förråds- och lagerinredningar

7,9MB

Ladda hem

 
Certifiering Storlek Ladda hem
 
 

Stöldskyddscertifikat Förrådsinredningar

164,6kB

Ladda hem

 
Monteringsanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Förrådsinredningar av plåt och sträckmetall

305,5kB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Generella skötselråd av Häflas produkter

1,4MB

Ladda hem

 

Förråds- och lagerinredningar

Mekaniska inbrottsskydd ger dig en tryggare tillvaro

Förrådsinredning
 

De ekonomiska insatserna för att förhindra inbrott är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd får. Det mekaniska skyddet, väggar, tak, golv, dörrar, galler och lås är grunden för ett bra stöldskydd. Det avser att hålla obehöriga utanför byggnader, lokaler och förvaringsutrymmen.

I många fall ställer försäkringsbolagen specifika krav på stöldskydd. Skyddsklassen är avgörande för hur det mekaniska skyddet ska se ut för att försäkringen ska gälla.

Försäkringsbolagens krav är ändå inget mått på ditt skydd. Eventuella minimikrav är bara vad som krävs för att försäkringen ska gälla. Inga uttryckliga krav är inte detsamma som att skyddet är fullgott. Man måste själv se om sin fastighet eller lokal. Häfla Bruks AB tillverkar produkter som förbättrar skyddet och ökar tryggheten.

Kontakta oss så hjälper vi dig att snabbt och enkelt planera dina förråds- och lagerinredningar.