Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk - projektering och produktion

1,1MB

Ladda hem

 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller för gång- och körbar gallerdurk

327,6kB

Ladda hem

 

Gallerdurk, tillverkningstoleranser

479,5kB

Ladda hem

 

Skräddarsydda leveranser från Häfla Bruk

Med en enkel ritning som underlag kan vi konstruera hela monteringsfärdiga anläggningar. Häfla gångsystem
omfattar gångbanor, betjäningsplan, trappor, trapptorn, räcken, ramper, stegar m.m. För fordonstrafik gör vi vinkelstångsramar och durk, uppfartsramper, körbanor m.m. Allt från samma tillverkare ger många fördelar.

Sänd in byggritning – Häfla Bruk gör resten

Låt oss göra både utläggningsritningen och durkspecifikation. Det enda vi behöver är måttförsedd byggritning
med markeringar för urtag, skiljestänger och sparkplåt. Vi levererar durkarna på pall. Samtliga durkar märks med positionsnummer. För att underlätta vid montaget kan vi packa durken i den ordning den skall monteras.

skräddarsydda leveranser av gallerdurk

 

 

ingjutningsram för gallerdurkGod lagerhållning

Häfla Bruk lagerhåller ett standardsortiment av gallerdurk.

Kontakta våra säljare för besked.

Ingjutningsramar från lager

Snabba leveranser – snabbt montage. Häfla Bruk lagerhåller ingjutningsramar som passar till samtliga lagerhållna gångdurkar.
Ramarna består av ändramar i längder somär avpassade till gångdurkarnas längd och sidoramar i 3 meters längd. Dessa kapas enligtönskemål vid montage. Ingjutningsramarna har påsvetsade ingjutningskramlor och spikhål som underlättar
formningsarbetet. Ramarna levereras i varmförzinkat utförande.

 

ytbehandling av gallerdurkAlternativa ytbehandlingar

Gallerdurken kan levereras varmförzinkad – en behandlingsmetod som ger mycket gott skydd mot korrosion.

Andra ytbehandlingar:

Epoxifärg, epoxipulver vid översköljning av kemikalielösningar, finns i många färger.

PVC-belagd vid nötning och kemikalielösningar. Sämre vidhäftning än epoxi. Grön eller svart.

Klorkautschuk i starkt sur atmosfär, grå.

Epoxitjära för ytor helt eller delvis under jord eller under vatten.

Aluminiumlackerad för ytor i torra lokaler.