Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk - projektering och produktion

1,1MB

Ladda hem

 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller för gång- och körbar gallerdurk

327,6kB

Ladda hem

 

Gallerdurk, tillverkningstoleranser

479,5kB

Ladda hem

 

Solavskärmning och fasadbeklädnad

solavskärmningSolavskärmning med gallerdurk

Den högsta solhöjden avgör vilken solvinkel man maximalt vill skydda sig emot. Gallerdurk som har plattstål i båda riktningarna ger effektivare solavskärmning men också mer insläpp av dagsljus än durk med vridet fyrkantstål. För att minska kostnaden och risken för onödig snölast bör avståndet mellan plattstålen optimeras.

 

fasadbeklädnad av gallerdurkFasadbeklädnad med gallerdurk

Med gallerdurk får fasaden en särskilt öppen och tilltalande karaktär. Med gallerdurk kan man minska insynen så att t ex värdefulla parkerade bilar i ett parkeringshus inte exponeras och så att in- och utkörande bilars strålkastare inte bländar omgivningen. Vid tekniska installationer kan gallerdurk användas för att luft men inte regn ska passera ytskiktet.