Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk - projektering och produktion

1,1MB

Ladda hem

 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller för gång- och körbar gallerdurk

327,6kB

Ladda hem

 

Gallerdurk, tillverkningstoleranser

479,5kB

Ladda hem

 

Durktyper

s-durkHäfla S-Durk

Genom att pressvetsa in en stång mellan bärstängerna minskas det fria måttet (A och B) till under 15 mm. I Norge ställs i vissa fall detta krav.

 

 tandad s-durkDen tandade S-durken har beteckningen TS. Här förstärks halksäkerheten ytterligare.

 

a-durkA-Durk

Den ursprungliga durken

A-durk tillverkas med plattstål i båda riktningarna och som standard med maskvidden 22,2 x 22,2 mm. Andra maskvidder kan också tillverkas.

Avstånd mellan bärstålen: Detta mått är i princip valfritt, dock bör det inte överstiga 100 mm.

Avstånd mellan tvärstålen: Detta mått är låst till multiplar av 11,1 mm, dvs 11,1 - 22,2 - 33,3 mm osv.

 
Användning Typ Delning  
 
Huvudtyp för
trapplan, gångbanor,
bjälklag
GD 33/75

mått durk

Kompletterande projekteringsanvisningar
finns att beställa från Häfla Bruk.

Trapplan, gångbanor, bjälklag GCM 33/37
Körbar durk GDK 33/50
Entrégaller G 12/100
Handikappramper G 16/100
Trapplan EG 5/59
Staketgaller G 66/100
Räckesfyllnad G 100/100
Gallerdurk för
speciella ändamål
G
G
41/100
41/100-T
T = tandad durk G 41/100-TS
S = extra stänger G 35/100
TS = tandad durk med extra stänger G
G
G
G
35/100-T
35/100-TS
33/100
33/100-T