Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk - projektering och produktion

1,1MB

Ladda hem

 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller för gång- och körbar gallerdurk

327,6kB

Ladda hem

 

Gallerdurk, tillverkningstoleranser

479,5kB

Ladda hem

 

Gallerdurk typ GDK

för fordonstrafik

Användning: Ränntäckningar, körbara bjälklag, körramper.

Egenskaper: Specialstål med tilllåten påkänning: 330 MPa t.o.m. 50 x 3 400 MPa fr.o.m. 50 x 4. Alltid försedd med kantstång

Leverans: GDK-durk levereras normalt varmförzinkad.

Klammer: Används inte. Kant- och skiljestänger håller durken på plats.

Beställning: Ange alltid typ, bärstångsdimension och ytbehandling, exempel »GDK 50 x 4 fzv«.

Specifikation: Ange alltid antal och bärmått x tvärmått, exempel: »4 st 580 x 1000«.

gallerdurk typ GDK
 
ränna
 

Spännvidder

Enligt BKR

Bärstång
mm
Vikt
kg/m2
Pers.bil
Lastyta
0,1 x 0,1 m
Truck
Lastyta
0,2 x 0,2 m
Lastbil, lastyta 0,2 x 0,6 m
Körriktning A Körriktning B
lätt tung lätt tung
m m m m
               
30 x 3
35 x 3
40 x 3
45 x 3
50 x 3
30 x 4
35 x 4
40 x 4
45 x 4
50 x 4
60 x 4
60 x 5
70 x 5
80 x 5
32
36
41
45
49
38
44
49
54
60
70
86
100
113
0,22
0,31
0,43
0,60
0,82
0,53
0,83
1,10
0,17
0,20
0,23
0,26
0,30
0,25
0,30
0,37
0,44
0,53
0,73
0,93
1,30
0,28
0,35
0,42
0,51
0,61
0,48
0,62
0,79
0,98
1,20
0,17
0,20
0,23
0,26
0,30
0,25
0,30
0,36
0,44
0,52
0,69
0,85
1,14
0,29
0,34
0,39
0,44
0,49
0,42
0,49
0,56
0,63
0,72
0,90
1,07
0,17
0,20
0,23
0,26
0,29
0,25
0,29
0,34
0,38
0,42
0,50
0,56
0,66
0,78
 

Byggnormens laster: I byggnormen anges lastförutsättningar för trafiklaster för personbil, lätt lastbil och tung lastbil. Med Häflas GDK-durk kan man använda spännvidder enligt tabell ovan.

Andra trafiklaster: Vid andra trafiklaster beräknas durktypen särskilt. Noggranna beräkningar gör vi med hjälp av vårt dataprogram om vi får uppgifter om last, spännvidd och tryckyta.

Stora spännvidder: Vid stor spännviddär det oftast billigare att dela den med hjälp av balkar. Spännvidder över 1000 mm rekommenderas ej.

 

Viktigt: GDK-durken tillverkas med standardtvärmåttet 1000 mm. För att inte riskera att durken vänds fel bör inte bärmått väljas inom intervallet 980–1020 mm.

upplag

Lämplig vinkelstång finns för leverans.
Bärmått + 2 x 5 mm = inv. rammått.
Bärmåttets tillverkningstolerans är + 0 mm, – 5 mm.

körriktning