Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk - projektering och produktion

1,1MB

Ladda hem

 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller för gång- och körbar gallerdurk

327,6kB

Ladda hem

 

Gallerdurk, tillverkningstoleranser

479,5kB

Ladda hem

 

Typer och dimensioner

mått för gallerdurk
 
       
      Bärstångsdimensioner, mm
Huvudanvändning Typ
beteckn.
Delning bärstång / tvärstång T H
         
Huvudtyp för trapplan, gångbanor, bjälklag GD
GDCM
33/75 2
3
20 (500)
20, 25*, 30*, 35*
40, 45, 50
         

Trapplan, gångbanor,
bjälklag

GDX
GCM
33/37 3
4
5
25*, 30*, 35, 40, 45, 50
30, 35, 40, 45, 50, 60
60, 70, 80
         
Körbar durk GDK 33/50 3
4
5
30, 35, 40, 45, 50
30, 35*, 40*, 45*, 50*, 60*
60, 70, 80
         
Entrégaller
G 16/100 3 20, 25*, 30*, 35, 40
       
Handikappramper
G 12/100 3 20, 25*, 30*, 35, 40
       
Trapplan EG 5/59 3 25
         
Staketgaller
G 66/100 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
       
Räckesfyllnad G 100/100 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
         
Gallerdurk för speciella ändamål G 41/100 3
4
5
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
       
G 41/100 T 3
4
5
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
       
G 41/100 TS 3
5
25, 30*, 35, 40
25*, 30*, 35*, 40, 45, 50
       
G 35/100 3
4
5
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
       
G 35/100 T 3
4
5
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
       
G 35/100 TS 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
       
G 33/100 3
4
5
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
       
G 33/100 T 3
4
5
20, 25*, 30*, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
         
T = Tandad durk, S = Extra stänger, TS = Tandad durk med extra stänger
* = Lagerförd gallerdurk