Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk - projektering och produktion

1,1MB

Ladda hem

 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller för gång- och körbar gallerdurk

327,6kB

Ladda hem

 

Gallerdurk, tillverkningstoleranser

479,5kB

Ladda hem

 

 

Häfla gallerdurk, tillverkningstoleranser

Kapad gallerdurk med kantstål och urtag.

Toleranser:
Mått A +0 -5 mm
Mått B +0 -5 mm
Mått C -0 +8 mm
Mått D -0 +8 mm

Kapad durk

 

Diagonalmått:
Skillnaden i längd hos diagonalerna får inte vara större än +/- 0,006 mm x största längden.

Bärstålshöjd:
Höjd t.o.m. 50 mm
Tolerans ±0,75 mm
Höjd över 50 mm
Tolerans ±1,5 mm

Bärstålsböjning:
Max. 1/200 av bärmåttet.

Tvärstålsböjning:
Max. 1/100 av durkbredden.

Bärstålslutning:
Max. 1/100 av bärstålslängden.

Diagonalmått
 

Skevhet/kupighet på gallerdurk med kantstål.

Gallerdurken ska vara upplagd på 2 stycken linjaler med höjd minst 25 mm på plant underlag. Linjaler ska ligga minst 10 mm in från kantstålet för att undvika att svets eller eventuella zinkrester påverkar resultatet.

Gallerdurken får inte skeva/kupa mer än 6 mm/meter i bärstålsriktning.

 

Skevhet gallerdurk