Relaterade dokument

Relaterade dokument

 
Certifiering Storlek Ladda hem
 
 

Certifikat EN 1090-1:2009+A1:2011 och ISO 3834-3:2005

1,8MB

Ladda hem

 

Certifikat ISO 9001

126,6kB

Ladda hem

 

Manual Kvalitetssystem

1,0MB

Ladda hem

 
Häfla Bruk idag Storlek Ladda hem
 
 

Företagspresentation

3,7MB

Ladda hem

 

Häfla den självklara partnern

8,3MB

Ladda hem

 

Häfla Hammarsmedja 333 år

919,9kB

Ladda hem

 
Miljödokument Storlek Ladda hem
 
 

Byggvarudeklaration

141,4kB

Ladda hem

 

Miljödeklaration

43,2kB

Ladda hem

 

Miljöpolicy

49,7kB

Ladda hem

 

Kvailitet och miljö

Kvalitetspolicy

Häfla Bruks kvalitetspolicy är:

 • Att konstruera, utveckla, producera och marknadsföra produkter och tjänster på rätt teknisk nivå till rätt kvalité och konkurrenskraftig pris.

 • Att leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt.

 • Att varje anställd alltid strävar efter att få rätta kvaliteten på sitt eget arbete utifrån fastställda krav. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid ska gälla för allt arbete inom företaget.

  Företagsledningen och arbetsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls och ska stödja alla initiativ att nå uppsatta kvalitetsmål. Därutöver:

 • Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter.

 • Se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och deras omgivning.

 • Verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

 

Miljöpolicy

Häfla Bruk skall verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

Vi ska fatta beslut baserat på en sammanvägning av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi skall bidra till en bättre miljö genom att:

 • Så långt det är möjligt, reducera avfallsmängden och de miljöeffekter på jord, luft, vatten och andra naturtillgångar som våra produktionsanläggningar kan förorsaka.

 • Välja material i våra produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och som samtidigt är ekonomiskt rimliga och inte gör avkall på produktens kvalitet.

 • Arbeta för långsiktiga miljölösningar inom vår verksamhet, genom utveckling av produkter och produktion genom ett tekniskt nytänkande.

 • Följa lagstiftningar som rör företaget och företagets miljö.

 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter.

 • Kommunicera ut våra miljömål till alla anställda, samt motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

 • Vid inköp, prioritera produkter och tjänster med mindre belastning på miljön framför i övrigt likvärdiga alternativ.

 • Se miljöarbetet som ett ständigt förbättrings och uppföljningsarbete.