Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr gallerdurk - projektering och produktion

1,1MB

Ladda hem

 

Broschyr gallerdurk och lättdurk

1,5MB

Ladda hem

 
Projektering Storlek Ladda hem
 
 

Belastningstabeller för gång- och körbar gallerdurk

327,6kB

Ladda hem

 

Gallerdurk, tillverkningstoleranser

479,5kB

Ladda hem

 

Gallerdurk - nomenklatur

nomenklatur gallerdurk
 

Bärstång

 

Plattstål på högkant, bildar den bärande konstruktionen av gallerdurk.

Tvärstång

 

Rundstänger som korsar bärstången, svetasas med pressvets, och binder dem med varandra.

Maskvidd

 

Fria avståndet mellan två bärstänger och två tvärstänger c/c materialet.

Gallerdurksbredd

 

Tvärstångens längd.

Gallerdurkslängd

 

Bärstångens längd inklusive eventuella kantstänger.

Bärstångsdelning

 

Avståndet mellan två bärstänger mätt från center till center.

Tvärstångsdelning

 

Avståndet mellan två tvärstänger mätt från center till center.

Kantstång

 

Plattstål som svetsas mot bärstängernas ändar och sammanbinder dessa.

Spännvidd

 

Avståndet mellan två bärande balkar. Gallerdurken kan stöttas mot två eller flera balkar.

 

Tre lagerhållna höjder av GCM-durk

höjd 40 mm cgm-durk sadjfhöjd 30 mm cgm-durk höjd 25 mm cgm-durk

Höjd 40 mm
Tillåten spännvidd 1700 mm

Höjd 30 mm
Tillåten spännvidd 1500 mm

Höjd 25 mm
Tillåten spännvidd 1200 mm

 

Gallermått

Gallermått är det exakta måttet på gallret. Gallret ska alltid vara 6–10 mm mindre än hålmåttet (det stumma måttet på den öppning i vilken gallerdurken ska ligga).
Gäller både längd och bredd.

gallermått
 

Spännvidd

Spännvidden är avståndet mellan två upplag. Gallret kan ligga över två eller flera upplag. Vid måttangivelse anges gallerlängden som första mått ex 620 x 1000 mm.

spännvidd upplag för gallerdurk