Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Beställningsunderlag Storlek Ladda hem
 
 

Beställningsformulär Lagerförda spiraltrappor

46,8kB

Ladda hem

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr spiraltrappor

4,6MB

Ladda hem

 

Broschyr spiraltrappor och kombitrappor

3,7MB

Ladda hem

 
Monteringsanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Monteringsanvising för spiraltrappa

1,1MB

Ladda hem

 

Monteringsanvisning Skyddsbur

332,3kB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Skötsel av snickerier

36,4kB

Ladda hem

 

Skötsel av Terrazzo och betong

54,7kB

Ladda hem

 

Lagerspiraltrappor

med kort leveranstid

 

Spiraltrappor i de vanligaste utförandena finns på lager för snabba leveranser. Spiraltrappan kan levereras på tio arbetsdagar efter beställning.

Förutsatt att samtliga uppgifter på mått och utförande lämnas vid beställningstillfället.

Trapporna är typgodkända och brandklassade enligt R30.

 

Enkel montering

Utförlig monteringsanvisning medföljer samtliga leveranser.

 

Ytbehandling

Trapporna levereras Varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009 standard.

 
Lagerspiraltrappor

StegradieVi levererar din spiraltrappa
på 10 arbetsdagar om följande
kriterier uppfylls:

 

Trapphöjd

Enloppstrappor med en maximal höjd på 5 meter. Trapphöjden är färdigt golv till färdigt golv.

 

Gångriktning

Gångriktningen bestäms ofta av kravet på en obehindrad passage in och ur trappan. Höger eller vänstersvängd trappa kan annars väljas fritt.

Högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåtgående. Vänstersvängd svänger åt vänster.

 
barnsäkerhetskrav

Högersvängd

Vänstersvängd

 

StegradiePlan

Kvadratiskt avstigningsplan av gallerdurk, 950 x 950 eller 1050 x 1050 mm.

 

Steg

Spiraltrappan levereras med steg av gallerdurk.

 

StegradieStegradie

Trappan kan väljas mellan 850 alt. 950 mm stegradie.

Stegradie 850 mm har en ytterradie på 900 mm och stegradie 950 mm har en ytterradie på 1000 mm.

 

Antal steg per varv

Beror på hur hög trappan ska vara. Trapphöjden är färdigt golv till färdigt golv.

Om Ni inte vill avgöra antal steg per varv och antal steghöjder, så utelämna uppgiften.

Vi väljer då det lämpligaste alternativet. 16, 18 eller 20 steg/varv för radie 850 mm. 16, 18, 20 eller 22 steg/varv för radie 950 mm.

 

Steg/varv

16 steg/varv

18 steg/varv

20 steg/varv

22 steg/varv

 

Räckestyp

Välj mellan typ Industri och typ Bostad med standardhandledare Ø 42 mm rör.

 

industriräcke


 

barnsäkert räcke

 

Räcke typ Industri

 

Räcke typ Bostad (barnsäkert räcke)

 

StegradieBottenplatta

Bottenplatta fästs på det nedersta bjälklaget eller plinten med två M12 skruvar.

Trappans hela egenvikt och nyttiga last förs ned i denna punkt.

Bottenplattans diameter är 237 mm och hålavståndet c/c 187 mm. Typ A, B eller C.

 

StegradieCentrumrör

Helt centrumrör upp till 5 meter utan skarvar mellan plan ger maximal knäckstabilitet och ett minimum av stagpunkter. Centrumröret tillverkas av rör Ø 127 mm.

 

Beställningsuppgifter

För att kunna leverera trappan snabbt behöver vi uppgifter enligt detta formulär. Bifoga gärna en ritning som visar tillgängligt utrymme, höjder, bjälklag etc.