Relaterade dokument

Relaterade dokument

 
Certifiering Storlek Ladda hem
 
 

Certifikat EN 1090-1:2009+A1:2011 och ISO 3834-3:2005

2,8MB

Ladda hem

 

Certifikat ISO 9001

126,6kB

Ladda hem

 

Manual Kvalitetssystem

1,0MB

Ladda hem

 
Häfla Bruk idag Storlek Ladda hem
 
 

Företagspresentation

3,7MB

Ladda hem

 

Häfla den självklara partnern

8,3MB

Ladda hem

 

Häfla Hammarsmedja 333 år

919,9kB

Ladda hem

 
Miljödokument Storlek Ladda hem
 
 

Byggvarudeklaration

141,4kB

Ladda hem

 

Miljödeklaration

43,2kB

Ladda hem

 

Miljöpolicy

49,7kB

Ladda hem

 

Uppförandekod

För miljö - arbetsrätt - mänskliga rättigheter - korruption

Häfla Bruk ska skapa mervärden för sina kunder, medarbetare och leverantörer och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.

  • Häfla Bruk arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendeförfulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.
  • Häfla Bruk arbetar aktivt för att minska miljöbelastning.
  • Häfla Bruk ska verka för en säker och sund arbetsmiljö och att våra leverantörer följer gällande arbetslagstiftning.
  • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
  • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster.
  • Produkter och tjänster som köps ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
  • Vi accepterar inte barnarbete. Vi ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
  • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.