Gå till referensobjekt

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr entréprodukter

2,2MB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Generella skötselråd av Häflas produkter

1,4MB

Ladda hem

 

Entrégaller

entregaller

Häfla Bruk har på sitt produktprogram en serie entrégaller i varierande maskvidd.

 

entrégaller G18/100

G16/100 Normaldurk i entréer, entrétrappor, handikappramper, m.m., där krav på tätt galler ställs. Halksäker. Bra skrapförmåga. Standardtvärmått 990 mm (A). Avstånd mellan bärstänger c/c 16 mm (B). Bärmått (C).

 

entrégaller G12/100

G12/100 Durk med extra tätt placerade bärstänger. Standardtvärmått 990 mm (A). Avstånd mellan bärstänger c/c 12 mm (B). Bärmått (C).

 

EG-galler

 

EG-galler Ett specialtillverkat entrégaller för smala klackar. Används med fördel i entréer under tak. Detta entrégaller har bärande plattstänger 25 x 3 mm med delning c/c 45 mm (fri öppning 43 mm), tvärgående skraplister av perforerad c-profil c/c 100 mm och tvärgående rundstång Ø4 mm c/c 9 mm (fri öppning
5 mm (B)).

Max tillverkningsmått per entrégaller:
Bärmått: 1000 mm (A)
Tvärmått: 1480 mm (C)
Max spännvidd: 800 mm

 

gångriktning entrégaller

 

EG-galler kan även förses med räfflad gummilist för minskad halkrisk.

   

Laster och vikter

Nedanstående tabell ger uppgifter om rekommenderade spännvidder på Häfla Bruks entrégaller med hänsyn till nedböjning och laster enligt BKR.

           
Bärstång G16/100 G16/100 G12/100 G12/100 EG-galler
(mm) max spännvidd (m) (kN/kvm) max spännvidd (m) (kN/kvm) max spännvidd (m)
           
20 x 3 1,2 11,6 1,4 11,3
25 x 3 1,5 11,6 1,6 13,6 0,8
30 x 3 1,8 11,6
35 x 3 2,0 12,8
40 x 3 2,2 13,8
           

Samtliga entrégaller kan levereras varmförzinkade. Här nedan anges deras vikt inklusive varmförzinkning.

       
Bärstång (mm) G16/100 (kg/kvm) G12/100 (kg/kvm) EG-galler (kg/kvm)
       
20 x 3 29,7 41,7
25 x 3 36,7 51,5 22 med C-profil
25 x 3 36,7 51,5 24 med gummiprofil
30 x 3 43,7
35 x 3 53,5
40 x 3 60,7
       

Beställning

Vid beställning anges typ, bärstångsdimension, antal, bärmått och tvärmått och om kantstång eller varmförzinkning önskas. Beställningsexempel:

           
Typ
Bärståls-
dimension
Antal Bärmått x
tvärmått
Kantstål Ytbehandling
           
G16/100 20 x 3 5 st 1000 x 705 Typ A Fzv
G12/100 20 x 3 7 st 1200 x 990 Typ C Obehandlad
EG-galler 25 x 3 4 st 800 x 900 Typ C Fzv
           

Typ A

entrégaller typ A

Typ C

entrégaller typ C

 

ingjutningsramIngjutningsram

Samtliga entrégaller kan levereras med ingjutningsram. Anges vid beställningen.

Ingjutningsram består av L-stång och kramlor av plattstång. L-stång med kramlor finns på lager i varmförzinkat utförande.

Vid beställning av ram, ange om mått är invändiga eller utvändiga.