Spiraltrappor 10 dagar

Spiraltrappor i de vanligaste utförandena finns på lager för snabba leveranser. Spiraltrappan kan levereras på tio arbetsdagar efter beställning. Förutsatt att samtliga uppgifter på mått och utförande lämnas vid beställningstillfället.

Enkel montering
Utförlig monteringsanvisning medföljer samtliga leveranser.

Ytbehandling
Trapporna levereras varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009 standard.


Kriterier för leverans

Vi levererar din spiraltrappa på 10 arbetsdagar om följande kriterier uppfylls:


1. Trapphöjd

Enloppstrappor med en maximal höjd på 5 meter. Trapphöjden är färdigt golv till färdigt golv.


2. Gångriktning

Gångriktningen bestäms ofta av kravet på en obehindrad passage in och ur trappan. Höger eller vänstersvängd trappa kan annars väljas fritt.

Högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåtgående. Vänstersvängd svänger åt vänster.


3. Plan

Kvadratiskt avstigningsplan av gallerdurk, 950 x 950 eller 1050 x 1050 mm.

4. Steg

Spiraltrappan levereras med steg av gallerdurk.


5. Stegradie

Trappan kan väljas mellan 850 alt. 950 mm stegradie.

Stegradie 850 mm har en ytterradie på 900 mm och stegradie 950 mm har en ytterradie på 1000 mm.


6. Antal steg per varv

Beror på hur hög trappan ska vara. Trapphöjden är färdigt golv till färdigt golv.

Om Ni inte vill avgöra antal steg per varv och antal steghöjder, så utelämna uppgiften.

Vi väljer då det lämpligaste alternativet.
– 16, 18 eller 20 steg/varv för radie 850 mm.
– 16, 18, 20 eller 22 steg/varv för radie 950 mm.


7. Räckestyp

Välj mellan typ Industri och typ Bostad med standardhandledare Ø 42 mm rör.


8. Bottenplatta

Bottenplatta fästs på det nedersta bjälklaget eller plinten med två M12 skruvar.

Trappans hela egenvikt och nyttiga last förs ned i denna punkt.

Bottenplattans diameter är 237 mm och hålavståndet c/c 187 mm. Typ AB eller C.


9. Centrumrör

Helt centrumrör upp till 5 meter utan skarvar mellan plan ger maximal knäckstabilitet och ett minimum av stagpunkter. Centrumröret tillverkas av rör Ø 127 mm.


Beställningsuppgifter

För att kunna leverera trappan snabbt behöver vi uppgifter enligt vårt beställningsformulär. Bifoga gärna en ritning som visar tillgängligt utrymme, höjder, bjälklag etc.


Dokumentation

Monteringsanvisning Spiraltrappa