svets gallerdurkModern historisk industri

Häfla Bruk har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 242 år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

I dag är Häfla Bruk en modern industrianläggning med tillverkning av stål- och metallprodukter till bygg- och tillverkningsindustrin.

Bilden till höger visar en egenutvecklad produkt - flexmetall.

Designa din flexmetall
EntréprodukterFlexmetallGallerdurk
LaserskärningRaka trappor och vindeltrapporRamper
RäckenSpiraltrapporSträckmetall
VarmförzinkningLättdurk

Aktuellt

 Produkter vi levererat till olika projekt.
Konfigurera en 10-dagarstrappan
Beställ nyhetsbrev
Häfla Bruk är ISO 9001:2015 certifierad