integritetspolicy hafla bruk

Personuppgifter & cookies

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du kan scrolla till höger

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och åtaganden med dig. Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m. m. Dessa lagras hos oss i olika datasystem för att vi ska kunna serva dig med produkter och tjänster som du köper från oss. Därutöver används uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som du gör hos oss.

Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av oss. All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta företaget.

Du kan scrolla till höger

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund. Vi får också vissa uppgifter när du genomgår sedvanlig kreditprövning hos oss.

Du kan scrolla till höger

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtals-/kundförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan scrolla till höger

Hafla.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda hafla.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på hafla.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Du kan scrolla till höger

Hafla.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från Google Analytics för att samla statistik över hur våra besökare använder sidan. Informationen som samlas in och lagras i din webbläsare är i anonym form där vi ser hur många besökare vi har, varifrån besökarna kommer och vilka sidor de besöker. Informationen om vilka hemsidor eller länkar besökarna kommer ifrån lagras upp till och med sex månader. Du kan läsa mer om Google Analytics säkerhetspolicy på: www.support.google.com.

Vi sparar även användaruppgifter som namn och email för att kunna skicka ut nyhetsbrev och annat relevant material via mjukvarutjänsten Apsis One.

Du kan scrolla till höger

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör företaget eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver företagets skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Du kan scrolla till höger

Företaget tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Du kan scrolla till höger

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Norrköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Du kan scrolla till höger

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-post: info@hafla.se