Häfla lättdurk & gallerdurk

Häfla Bruk har ett brett sortiment av lättdurk och gallerdurk för alla miljöer. Lättdurk är ett hållbart material som till exempel kan användas för beläggning av plattformar eller industrigolv. Den väger lite men har ändå bra bärighet.

Gallerdurk ger en mycket stabil konstruktion med hög bärförmåga och lämpar sig till såväl persontrafik som tung fordonstrafik.