Varmförzinking

Varmförzinkning av stål är ett av de mest effektiva och beprövade ytbehandlingsalternativ som finns. De flesta av våra stålprodukter levereras som standard varmförzinkade eftersom det är den absolut bästa och mest effektiva rostskyddsbehandlingen. En produkt med en lång livslängd till en låg livslängdskostnad innebär bra ekonomi för dig. Vi varmförzinkar enligt SS-EN ISO 1461:2009. Vi kan garantera er mycket hög kvalitet på våra varmförzinkade produkter då vi har stor kunskap och lång erfarenhet av att utföra behandlingen.


Vår arbetsprocess

Gods som ska varmförzinkas måste utformas på ett speciellt sätt för att kvaliteten ska bli den rätta och leveranstider hållas. Vi har därför en noggrant utformad arbetsprocess med resurser att ta emot de flesta produkter som ska varmförzinkas.

1. Upphängning

När godset anländer kontrolleras att det inte har beläggning av färg eller lack. Därefter hängs godset upp i speciella traversfixturer.

2. Betning

Godset avfettas med en miljövänlig biologisk metod. Efter avfettningen går godset vidare genom olika betkar innan det är helt rent och klart för varmförzinkning.

2. Betning

Godset avfettas med en miljövänlig biologisk metod. Efter avfettningen går godset vidare genom olika betkar innan det är helt rent och klart för varmförzinkning.

3. Varmförzinkning

Vår zinkgryta är 1,3 meter bred, 2,8 meter djup och 6,5 meter lång. För att få rätt resultat måste godset ha rätt dränering.

4. Efterbearbetning och kontroll

När godset har svalnat plockas det av och går vidare till efterbearbetning och kontroll. Eventuella knutor och ”zinkskägg” slipas bort. Gods med in eller utvändiga gängor måste gängas om efter varmförzinkningen. Även hål och andra delar med noggranna toleranser måste efterbearbetas.

4. Efterbearbetning och kontroll

När godset har svalnat plockas det av och går vidare till efterbearbetning och kontroll. Eventuella knutor och ”zinkskägg” slipas bort. Gods med in eller utvändiga gängor måste gängas om efter varmförzinkningen. Även hål och andra delar med noggranna toleranser måste efterbearbetas.

5. Målning av varmförzinkat gods

Varmförzinkat gods som målas får extra kraftigt rostskydd och lång livslängd. Även om varmförzinkning i sig ger ett helt tillfredställande korrosionsskydd kan ibland en förstärkning vara önskvärd i vissa aggressiva miljöer.


Inspiration

För fler bilder på våra produkter, gå till vårt mediagalleri.