30-års jubileum för Smedjans Dag

Den 27 augusti mellan kl.10 och 16.00 firas Smedjans dag på Häfla Hammarsmedja. I år är det 30 år sedan Smedjans Dag firades för första gången.

Dagen kommer att bjuda på visning av smedjan med renoverad smälthammare på 700 kg och smedbostäderna i Grålus. Det kommer att pågå en rad aktiviteter under dagen, bland annat visas spånhyvling, timmerflottning och växtfärgning. En utställning med bilder och dokument från förr kommer även att finnas på plats samt ett lotteri.

Kaffeservering med kolbullar. Musiken står Släktdraget för. Hävla Kvarn är öppet för visning och mjölförsäljning. Häfla Bruk AB visar produkter och informerar om dagens produktion.

Välkomna!

hammarsmedjan ag00002293 1