Nyhetsbrev 110824

Nyhetsbrevet öppnas i ett eget fönster. Om inte fönstret öppnas kan detta bero på att du har valt att blockera sk. popup-fönster.

Om du av någon anledning inte får denna information (om den ej är tillgänglig), så kan du under menyn Verktyg (fliken Sekretess), i Internet Explorer, välja Blockering av popup-fönster och därunder välja att helt inaktivera funktionen, eller ändra Inställningar för blockering av popup-fönster.

Använder du Mozilla Firefox så fungerar det på följande sätt. Välj menyn Verktyg och därunder Inställningar. Välj därefter Webbfunktioner och gör dina val för bland annat popup-fönster i Mozilla Firefox.

För att öppna nyhetsbrevet manuellt klicka här.