Gå till referensobjekt

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr legovarmförzinkning

628,2kB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Generella skötselråd av Häflas produkter

1,4MB

Ladda hem

 

Konstruktionstips för gods som ska varmförzinkas

Storlek

Hänsyn måste tas till betkarens och zinkgrytans storlek. Större konstruktioner måste delas.


Dränering

Godset måste förses med dräneringshål så att luften kommer ut och zink kommer in i hålrummet. Öppningarna måste inte bara vara rätt placerade utan också tillräckligt stora. Annars kan inte varmförzinkning utföras eller så blir resultatet dåligt. Nedanstående tabell kan fungera som vägledning.

Läs mer om håltagning


Minsta diameter dräneringshål

             
Rördimension (mm)   Minsta håldiameter
i mm med antal
hål enligt nedan
rörprofil vkr-profil vkr-profil2        
  Mindre än:    2   4
             
15 15 20 x 10   8
   
20 20 30 x 15   10
   
30 30 40 x 20   12
10  
40 40 50 x 30   14
12  
50 50 60 x 40   16
12 10
60 60 80 x 40   20
12 10
80 80 100 x 60   20
16 12
100 100 120 x 80   25
20 12
120 120 160 x 80   30
25 16
160 160 200 x 120   40
25 16
200 200 260 x 140   50 30 16
             
             
 

Undvik syragömmor

Undvik trånga spalter som lätt blir syragömmor. Påsvetsade förstärkningar ska om möjligt ej helsvetsas. Måste detta göras ska håltagning ske när ytan är över 70 cm². Flera hål kan behöva borras på en större förstärkningsplåt.

 

Undvik syragömer

 

Rent gods

Material som ska varmförzinkas måste vara rent från färg, fett och olja innan det betas. För snabb leverans och lägre kostnad bör tillverkaren ombesörja detta.

 

 

balkramBalkramar

I balkramar är det en fördel om flänsarna vänds utåt. Om detta ej kan göras, måste tillräckligt stora hål tas upp i hörnen, annars riskeras luftfickor där stålet blir obelagt. Zinkanhopningar kan också bildas i en del hörn.

 

 

förzinking av behållareBehållare

Anslutningar i mindre behållare placeras diagonalt och så nära hörnen som möjligt, annars försvåras
urtappningen av zinken. I behållare får röranslutningar inte vara inskjutande då fullständig urrinning av zinken försvåras.

 

 

lyftöglorLyfthål, öglor

Gör konstruktionerna i lätthanterliga delar som monteras ihop efter varmförzinkningen. Lyfthål eller öglor bör finnas, behandlingen blir då billigare.

Läs mer om håltagning

 

Att undvika

  • Allt för avvikande godstjocklekar i samma konstruktion - materialet kan slå sig och få ojämn zinktjocklek.
  • Olika materialkvaliteter i samma konstruktion - zinkbeläggningen kan bli olika tjock.
  • Allt för långa och slanka konstruktioner samt tunn plåt - hanteringen försvåras och konstruktionen kan slå sig.