Gå till referensobjekt

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr legovarmförzinkning

628,2kB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Generella skötselråd av Häflas produkter

1,4MB

Ladda hem

 

Bästa rostskyddet

till lägsta totalkostnaden

upphängning av varmförzinkat godsUpphängning

När godset anländer kontrolleras att det inte har beläggning av färg eller lack. Detta måste i så fall blästras bort. Därefter hängs godset upp i speciella traversfixturer.


Betning

Godset avfettas med en miljövänlig biologisk metod. Efter avfettningen går godset vidare genom olika betkar
innan det är helt och rent och klart för varmförzinkning.


Varmförzinkning

Vår zinkgryta är 1,3 meter bred, 2,8 meter djup och 6,7 meter lång. För att få rätt resultat måste godset ha rätt
dränering.


varmförzinkning av godsEfterbearbetning och kontroll

När godset har svalnat plockas det av och går vidare till efterbearbetning och kontroll. Eventuella knutor och
»zinkskägg« slipas bort. Gods med in- eller utvändiga gängor måste gängas om efter varmförzinkningen. Även hål och andra delar med noggranna toleranser måste efterbearbetas. Zinkskiktets tjocklek varierar beroende på stålets kvalitet och legering.


Målning av varmförzinkat gods

Varmförzinkat gods som målas får extra kraftigt rostskydd och lång livslängd. Även om varmförzinkning i sig
ger ett helt tillfredställande korrosionsskydd kan ibland en förstärkning vara önskvärd i vissa aggresiva miljöer.