Efterlängtad nyhet!

Bygelfäste för L-stödmurar till modulräcken.

Nu utökar vi möjligheterna att enkelt montera våra modul- och stormodulräcken på fler platser för att förbättra säkerheten. Många har efterlyst en enkel infästning för prefabricerade L-stödmurar av betong. Här kommer nu bygelfästet för L-stödmurar!

Stödmurarna används ofta för att hålla marken på plats där det finns större nivåskillnader. Det kan vara en terrass, parkanläggning, last- eller väntplatser, etc. För att garantera en god säkerhet vill ni enkelt kunna montera vårt modul- eller stormodulräcke så att ingen ramlar ner. Vårt nya bygelfäste finns för stödmurstjocklekar: 80, 100 och 120 mm.

Vi visar den enkla monteringen på film och berättar mer här.

Montage som visar stödmursmonterade räcken, enkel- och dubbelinfästning