Guldig sträckmetall på nya parkeringshusets fasad i Halmstad

Den 21 december förra året öppnade p-huset Svartmunken i centrala Halmstad med 360 parkeringsplatser. Häfla Bruks AB har levererat sträckmetall, lättdurk, modulräcken och en rak trappa till det nya parkeringshuset. På norra sidan av p-husets fasad har en stormaskig sträckmetall av aluminium monterats. Den är pulverlackad i en guldglimrande kulör RAL 1036 Pearl Gold. Häfla Bruk har också levererat bärverket för sträckmetallen. Bärverket är monterat så att infästningarna för sträckmetallen kan justeras både i höjd- och sidled. Sammantaget rör det sig om 450 kvadratmeter yta. Häfla Bruk blir till sommaren klar med ombyggnaden av en sträckmetallmaskin som möjliggör ännu större maskor i sträckmetallen.

Bländ och fallskydd av lättdurk

På de övriga tre fasaderna ovanpå betongsargerna i ytterkant på p-däcken finns det tät lättdurk typ LDT från Häfla Bruk som har monterats som bländ- och fallskydd. Funktionen för den täta lättdurken typ LDT är att ingen ska bli bländad i omgivande fastigheter. Den täta lättdurken förhöjer också betongsargen till en höjd av 1100 mm för att få rätt höjd och inte vara klättringsbart när det gäller att möta kraven på fallskydd och barnsäkerhet i offentlig miljö. Häfla Bruk har också levererat de stolpar på betongsargen som den täta lättdurken har skruvats fast på. Totalt har fall- och bländskyddslösningen en höjd på 500 mm – en 300 mm bred byggprofil och en avslutningsprofil på 200 mm. Leveransen av bländ- och fallskyddslösningen omfattade totalt ca 650 löpmeter och levererades i varmförzinkat utförande. Lösningen arbetades fram tillsammans med Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad.

Modulräcken och rak trappa

Modulräckena som är uppbyggda av fasta räckesbågar i lagerförda längder har monterats inne på p-däcken. På toppen av huset mellan plan 5 och 6 har Häfla Bruk även levererat en rak trappa med steg och plan av perforerad lättdurk typ LDP. Trappan är anpassad för offentlig miljö när det gäller tillgänglighet och med förlängda handledare. Såväl modulräckena som den raka trappan är varmförzinkade. Hylte Svets har beställt produkterna av Häfla Bruk och totalentreprenör är Tage & Söner Byggnads AB. Beställare var AB Industristaden och Halmstad kommun.

nyheter svartmunken ag00003377