Häfla Bruk vinner pris

Häfla Bruks AB har mottagit priset för årets ”Ständig förbättring” på Cadcrafts kunddagar den 1-2 december. Priset har Häfla Bruk fått för att företaget ständigt strävar efter att utmana och förbättra sina processer.

Priset delades ut på ett årligt kundevent som Häfla Bruks cad-leverantör Cadcraft hade anordnat. Enligt Andreas Ajax, konstruktör på Häfla Bruk, finns det alltid en strävan att förbättras och följa med utvecklingen på företaget.

– I en bransch där utvecklingen går snabbt är det extra viktigt att hänga med. Samtidigt så måste också förbättringsarbetet få ta lite tid för att man ska hitta den bästa lösningen, säger Andreas Ajax

Förbättrar sina processer

Motiveringen till priset löd: ”Häfla Bruk strävar ständigt efter att utmana och förbättra sina processer. Under året har ett införande av PDM-systemet Vault Professional med koppling mot affärssystemet Monitor påbörjats samt konfigurator införts för att automatisera och standardisera tillverkning av trappor. Detta ska hjälpa Häfla Bruk att kunna stå än mer konkurrenskraftiga.”

Träff för industribranschen

Under Cadcrafts kunddagar träffades ca 260 personer med anknytning till industribranschen för att få inspiration och kunskap om vilket håll industrin är på väg. Första dagen spenderades på Textile Fashion Center i Borås, andra dagen på Cadcrafts huvudkontor i Borås.

pris ag00002700 1