Häfla Bruks ska kylas ner med geoteknik

För att tillverka metallföremål i stor omfattning krävs mycket värme och el. Vår elförbrukning är hög, särskilt vid uppvärmning av varmförzinkningen som ska upp till imponerande 480 grader! Dessutom förbrukar våra lasermaskiner mycket el, eftersom de behöver kylas ner med hjälp av kylmaskiner. Men kondensorvärmen från kylmaskinerna i en av lokalerna gör att temperaturen i fabriken blir hög.

För att tackla problemet har vi påbörjat ett projekt med att anlägga ett stort geoenergisystem, med 1,2 mil borrhål, som ska skapa bättre inomhusklimat i våra lokaler. Det mest effektiva sättet att kyla ner maskinerna är med geoenergi, eftersom vi då kan göra oss av med laserskärmaskinernas egna kylmaskiner och minska elanvändningen.

– Detta är ett stort och viktigt steg för att vi ska uppnå våra högt ställda krav på minskad miljöpåverkan och en bättre arbetsmiljö, säger platschef Ola Thorén.

Den nya anläggningen förväntas bli klar senare i år.

 

geoteknik 660x440 ag00005146