ag00002295

Idogt arbete håller liv i Hävla Hammarsmedja

Ett av Sveriges bäst bevarade järnbruk hittar du i Hällestads Bergslag. Vackert beläget mellan sjöarna Regnaren och Vagnaren ligger nämligen Hävla Hammarsmedja. Anledningen till att det är så välbevarat, trots att det inte varit i bruk på närmare 100 år, beror bland annat på eldsjälarna i Stiftelsen Häfla Hammarsmedja.

När stiftelsen bildades 1984 hade de som målsättning att alla delar i smedjan skulle renoveras och göras funktionsdugligt.
– Idag är bruket en fullt fungerande anläggning och med möjlighet att tillverka smidbart järn enligt Lancashiremetoden, berättar Leif Sundblad, som sedan lite drygt 16 år tillbaka suttit på ordförandeposten i stiftelsen.

Leif berättar att man lagt ner mycket jobb på att hitta finansiärer som kan täcka kostnaderna men också tusentals timmar på att utföra många renoveringar själva.
– Vi är ett gäng gubbar som träffas på måndagar och utför renoveringar ihop. Sedan tar vi paus och dricker kaffe och löser världsproblem, berättar Leif med ett skratt.

Samtliga medlemmar på måndagsträffarna är pensionärer, Leif själv fyller 80 år senare i år och har en 44 år lång karriär på Häfla Bruks bakom sig.
– Den äldste av oss är 88 år, så det börjar nog bli dags att rekrytera nya medlemmar om stiftelsen ska finnas kvar i framtiden, skämtar Leif.

Men varför lägga all denna tid och resurs på att restaurera en gammal smedja?
– Bruket startade 1682 och var sedan verksamt fram till 1924. Det innebär att bruket tjänstgjorde i lite drygt 241 år. Sådant kan man inte bara låta stå och förfalla, menar Leif och fortsätter: Dessutom förklarades bruket som ett industriminne redan 1934 och 1990 blev det sedermera ett byggnadsminne. Detta är en unik anläggning på så många sätt. Ni måste passa på att besöka bruket nästa gång ni är i krokarna. Vi har öppet med guidade turer hela sommaren, berättar Leif.

ag00002295 Croped