Plattvalsad sträckmetall – en flexibel produkt

Plattvalsad sträckmetall kan användas i en mängd olika sammanhang och är ett alternativ till perforerad plåt. En av fördelarna med produkten är att den inte ger något materialspill vilket påverkar kostnadseffektiviteten.

Plattvalsad sträckmetall består av ett nät som saknar svetsning eller någon annan fysisk sammanbindning. Detta ger ett starkt material som även är formbart. Utseendet är även mer modernt än det hos perforerad plåt.

För att få plattvalsad sträckmetall så efterbearbetas vanlig sträckmetall med en plattvalsning och metallen får en helt plan yta. Metallen blir då mer lik ett nät. Maskvidd och utformning sker enligt kundens önskemål.

Häfla Bruk lagerhåller vissa dimensioner av sträckmetall och dessa kan därför levereras omgående. Företaget har Nordens bredaste tillverkningsprogram för sträckmetall som tillverkas i plåt i tjocklek mellan 0,5 och 8,0 mm i breddar upp till 2,5 meter.

Vi har en provkollektion på plattvalsad sträckmetall. Kollektionen kan beställas i sin helhet eller som separata provbitar. Beställ materialprover för plattvalsad sträckmetall.

straeckmetall ag00001526