fasadmaska header ag00004754

Sträckmetall – Projektering

Vi hjälper mycket gärna till med råd och handledning när det gäller projektering av sträckmetall. Kontakta oss om du har några frågor.


Filtrering

Nomenklatur

Masklängden går i sträckmetallens breddriktning.

När sträckmetallen sträcks ut vid stansningen skapas en diamantformad nätmaska.

Styrkan och styvheten i sträckmetallen är beroende av maskans längdriktning. På exempelvis en gångbana ska maskans riktning vara vinkelrät mot gångtrafiken.

streackmetall nomenklatur lightbox 2

Toleranser

Standardtolerans för arkbredd och arklängd

Breddtolerans: +/- 5 mm.

Längdtolerans: -0 / +50 mm.

Bearbetad sträckmetall har i regel finare toleranser.

OBS!

Ovanstående toleranser gäller för lagerförda standardformat. För formatklippt sträckmetall gäller betydligt snävare toleranser.

Andra toleranser offereras och tillverkas på begäran.


Maximal plåtbredd (arkbredd) för olika maskvidder i standardsortimentet

Maskvidd = masklängd x maskbredd

750 mm maximal plåtbredd för maskvidden:

6 x 4 mm


1500 mm maximal plåtbredd för maskvidderna:

12 x 6 mm
16 x 8 mm
20 x 10 mm
50 x 20 mm
85 x 38 mm


2500 mm maximal plåtbredd för maskvidderna:

28 x 12 mm
42 x 16 mm
42 x 18 mm
62 x 26 mm
62 x 28 mm
75 x 32 mm
115 x 44 mm
200 x 70 mm (endast aluminium)


Planriktning

All sträckmetall som levereras är riktad, vilket innebär att den är plan och inte ojämn vid leverans.

planriktning

Leveransformat

Vi kan leverera sträckmetall på rulle eller i de färdiga format du önskar, dock ej bredare än 2500 mm.

Plåtarna klipps till önskat format direkt vid tillverkningen eller från lagerformat.