ag00003989 header

Tips om trappsäkerhet

För att trappan ska bli en trygg och säker väg att ta sig mellan olika våningsplan finns det några saker att tänka på. Trappans utformning och placering, val av stegplan och handledare och sist men inte minst – ska barn använda den?

Utformning

En bra trappa ska inbjuda till trygg användning på ett välkomnande sätt. Oavsett trapptyp har det stor betydelse hur trappan placeras i förhållande till entredörrar, korridorer och hissar. Det är i mötet med trappan, liksom vid avslutningen mot nästa plan, flest olyckor inträffar. Kontrastmarkera därför alltid första och sista trappsteget. En inomhustrappa blir säkrare om den placeras sig i dagsljus eller bra belysning.

utformning ag00003660 croped

Spiraltrappan

Det sker färre fallolyckor i spiraltrappor än i raka trappor. Det beror dels på att du automatiskt alltid håller dig i handledaren i en spiraltrappa och att det uppskattningsvis går hälften så fort att gå nedför den, jämfört med en rak trappa. Spiraltrappans vridning åt höger eller vänster har ingen egentlig betydelse för säkerheten. Det viktigaste är att trappan stämmer överens med den planerade gångriktningen så att rytmen inte störs.

spiraltrappa ag00004550 croped

Stegplanet

Olyckor i trappor beror oftast på att man halkar eller snubblar och då kan materialet i stegplanet påverka i hög grad. Även om alla typer av material fungerar inomhus bör du fundera över vem användarna är och vilken typ av skor de har. För att passa alla rekommenderas oftast ett tätt och plant material, gärna hårt obehandlat trä eller textilmatta. Utomhus är det främst halkrisken som ska beaktas. Här kan gallerdurk eller lättdurk vara att föredra eftersom den släpper igenom nederbörden bättre. Friktionen bör vara jämn över hela ytan och tåla slitage.

trappsteg ag00003892 croped

Handledare

Brist på handledare är en stor orsak till trappolyckor. Handledaren bör vara greppvänligt rund och 40-50 mm i diameter. Den ska placeras 90 cm över stegplanen och riktigt branta trappor bör kompletteras med ytterligare en handledare på 110 cm höjd. I spiraltrappor som är bredare än en meter bör handledare även finnas kring centrumröret. I breda trappor där kanske hundratals personer ska trängas samtidigt behövs avdelare för att avgränsa gångfilerna. Antalet gångfiler bör minimeras och inte vara bredare än att två personer kan gå i bredd och kunna hålla sig i var sin handledare.

handledare ag00003954 croped

Barnsäkerhet

För att barn inte ska kunna fastna med huvudet får det öppna avståndet mellan trappstegen eller i räcket aldrig vara mer än 10 cm. Räcket bör heller inte utformas på ett sätt som inbjuder till klättring. Handledaren ska vara rund och lätt att gripa om. Den ska placeras 90 cm upp från trappstegen och löpa förbi trappans början med minst 30 cm innan den böjer in mot väggen. Detta för att barnen inte ska kunna stöta huvudet i den eller att kläder hakar upp sig. Vistas mindre barn i lokalen bör ytterligare en handledare placeras på 70 cm höjd, vilket både ökar tryggheten och sparar väggen från slitage.

barn ag00004378 Croped

Tillgänglighetsanpassning

Kravet på tillgänglighet bör vara självklart vid all om- och nybyggnation. För personer med synnedsättning är det extra viktigt att det första och sista trappsteget alltid är kontrastmarkerat på ett tydligt sätt. En förlängning av handledaren, med minst 30 cm efter trappans början och slut, gör det också lättare att känna sig fram. För personer med funktionsnedsättning är även Häfla Bruks ramper en bra och enkel lösning på de utmaningar som kan uppstå. Våra ramper tillverkas med beläggning av gallerdurk som är lämplig för rullstolar, käppar och kryckor. Tack vare vår egen tillverkning har vi möjlighet att skräddarsy rampen efter varje enskilt behov.

På Boverket.se hittar du gällande regelverk för byggnation i Sverige.