ag00004555 header

Trappordlista

BJÄLKLAG Byggnadsdel mellan färdigt innertak på nedre plan upp till färdigt golv på övre plan.

PLANSTEG Byggnadsdel mellan färdigt innertak på nedre plan upp till färdigt golv på övre plan.

TÄT TRAPPA En trappa som har heltäckande sättsteg som gör att det inte går att se igenom mellan stegen.

BJÄLKLAGSINKLÄDNAD Material som man klär in bjälklagskanten i trapp­hålet med.

RÄCKE Skyddande sidorna på en trappa.

U-TRAPPA Trappa med form som ett U.

BJÄLKLAGSRÄCKE/VALVRÄCKE/
VALVKANTSRÄCKE Räcke monterat som fallskydd på hög höjd där t ex ­trappan fortsätter över ett hål i bjälk­laget eller där det finns en bjälklagskant.

RÄCKESFYLLNAD Ofta bestående av vertikala pinnar i någon design eller annat material.

UNDERLIGGANDE VANG Vangstycket finns under trappsteget som fästs mot ovankant istället.

GÅNGLINJE Den naturliga linjen man följer när man går i trappan och där stegdjupet är beräknat. Vanligtvis 30-35 cm från handledaren.

RÄCKESÖVERLIGGARE Den del på räcket som man håller handen på. Motsvarande handledaren.

VANGSTYCKE Sidostycken som skapar den bärande stommen för trappan. Kallas även för vang, vangel och trappvang.

GÅNGRIKTNING Gångriktningspil på trappritning går alltid nerifrån och upp.

STEGDJUP Den fria delen av plan­steget som man sätter foten på, räknas exklusive stegens överlappning.

VILPLAN Del av trappa som utgör en plan yta mellan två trapplöp.

HANDLEDARE Ett greppbart balansstöd monterat i räckets ovankant eller insida. Även kallad räckesöverliggare.

STEGHÖJD Vertikala höjden från plansteg till plansteg.

VÄNSTERSVÄNGD TRAPPA Gångrikt­ningen nerifrån och upp svänger till vänster.

HÖRNBÖJ Förbinder två handledardelar vanligtvis i trapphörnet, till en kontinuerlig handledare.

SYNLIG UNDERSIDA Undersidan på trappan görs lika fin som ovansidan. Görs alltid synlig på en öppen trappa.

YTTERVANG Vang i yttersväng.

HÖGERSVÄNGD TRAPPA Gångriktningen nerifrån och upp svänger till höger.

SÄTTSTEG Lodräta delen mellan planstegen i en trappa. Kallas även sättstegslist och skurlist.

YTTERVANGSRÄCKE Räcke som sitter vid yttervangen.

INNERVANG Vang i innersväng.

TRAPPLAN/VILPLAN Ett bredare plansteg, mitt i trappan för vila och vändning, eller vid trappans början/slut.

ÄNDBÖJ Avslut på en handledare som böjs nedåt eller mot väggen. ­Motverkar att kläder hakar upp sig eller att barn slår huvudet i hand­ledarens avslut.

INNERVANGSRÄCKE Räcke som sitter vid innervang.

TRAPPLÖP Varje lutande del av ­trappan, bestående av trappsteg.

ÄNDKNOPP En variant av avslut för en handledare, ett lock eller en knopp.

LEDSTÅNG En handledare som ­monteras på vägg.

TRAPPNOS Planstegets främre kant. Även kallad stegnos.

ÖPPEN TRAPPA En trappa som man kan se igenom, mellan trappstegen.

L-TRAPPA Tvålöpstrappa med formen av ett L.

TRAPPRÄCKE Räcke på sidan eller toppen av vangstycket.

TRAPPSTEG Del av trappan som kan bestå av trappnos, plansteg, gavlar och sättsteg för montering på vangstycket.