ag00003856 header

Utrymningstrappan

Utrymningstrappan fyller en lika viktig funktion inomhus och utomhus, men placering utanpå byggnaden gör det lättare att slippa undan potentiellt farlig rök och andra säkerhetsrisker. Den ska gå att nå enkelt från fönster, plattformar eller tak och det är också viktigt att tänka på även brandkår och räddningstjänst behöver ta sig in i lokalen den vägen. En utrymningstrappa bör vara tillverkad av metall för att tåla höga temperaturer.

ag00004380 1

Hur många ska kunna ta sig ut?

Typen av verksamhet, antalet våningar och ordinarie utgångar
avgör om det krävs utanpåliggande utrymningsvägar. Om upp till
150 personer får befinna sig i lokalen måste utrymningsvägarna
ha en fri bredd på minst 90 cm. För byggnader med över 150
personer krävs minst 120 cm fri bredd, vilket också innebär
handledare på båda sidorna. På begränsadeytor kanske det blir
bättre med flera spiraltrappor med samma totala kapacitet som
raka trappor med ett, två eller tre löp? Att ha olika trappalternativ
är bra ur utrymningssynpunkt. Raka trappor är snabbare än spiraltrappor med samma bredd, men de innebär också större trängselrisk och tar upp större yta.

Utrymningsplats för
funktionsnedsatta

För dem som inte kan ta sig ner på egen hand måste det finnas speciella utrymningsplatser där det går att vänta för att bli nedlyft av räddningstjänsten. Utrymningsplatsen ska vara minst 130×70 cm för att rymma en rullstol och skräddarsys oftast som en del av ett plan, vanligtvis i toppen av utrymningstrappan. Utrymningsplatsen får inte hindra åtkomsten till trappan för de personer som kan ta sig ner på egen hand.

ag00004394 2