5-dagarstrappa utan plan

Häfla Bruks ställbara trappor är enkla att beställa. Maila din beställning till oss och du har offert eller bekräftelse via mail inom några timmar. Leverans inom fem arbetsdagar. Trapporna kan mycket lätt anpassas till olika höjder. Montage på arbetsplatsen sker enkelt och snabbt med få verktyg. Stegen anpassas automatiskt horisontellt och räcket vertikalt.

Ytbehandling

Trapporna levereras varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009 Standard.

Montering

Mycket enkel, utförlig monteringsanvisning medföljer varje trappa.

Trappfakta

 • Vangstycken av L-stång 60 x 30 x 7 mm.
 • Vid större antal steg L-stång 80 x 40 x 6 mm.
 • Fotstål mot golv av L-stång.
 • Handledare av rör Ø 42 mm.
 • Mellanliggare av rör Ø 25 mm.
 • Lagerförda steg av gallerdurk typ TGD-P.
 • Stegbredden ska vara min 200 mm och max 260 mm.

Trappa typ 1

 • Användes mellan 36° och 70° lutning
 • Steg TGD-P 230 mellan 36° och 45°
 • Steg TGD-P 200 mellan 45° och 70°

Trappa typ 2

 • Användes mellan 35° och 41° lutning
 • Steg TGD-P 260

Utliggning, höjd och antal steg

I diagramet nedan kan man utläsa utliggning i förhållande till höjd och antal steg. Fler än 21 steg får ej förekomma. Välj om möjligt en utliggning som är större än höjden.

Exempel
Höjden 2,5 meter är given. Önskad utliggning är två meter. Diagrammet ger att måtten uppfylls av en trappa med elva steg inklusive infästningssteget.