header trappa direkt rak trappa hafla ag00001582

Häfla Trappa direkt – Rak trappa

Ställbar rak trappa utan plan

Häfla Bruks ställbara trappor är enkla att beställa. Ring eller maila din förfrågan eller beställning till oss så får du en offert eller orderbekräftelse snarast möjligt. Leverans inom fem arbetsdagar. Trapporna anpassas enkelt till olika höjder. Montaget på arbetsplatsen görs enkelt och snabbt med hjälp av få verktyg. Stegen anpassas automatiskt horisontellt och räcket vertikalt.

Trapporna levereras varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009 Standard.

 • Vangstycken av L-stång 60 x 30 x 7 mm.
 • Vid större antal steg L-stång 80 x 40 x 6 mm.
 • Fotstål mot golv av L-stång.
 • Handledare av rör Ø 42 mm.
 • Mellanliggare av rör Ø 25 mm.
 • Lagerförda steg av gallerdurk typ TGD-P.
 • Stegbredden ska vara min 200 mm och max 260 mm.

Trappa typ 1

 • Användes mellan 36° och 70° lutning
 • Steg TGD-P 230 mellan 36° och 45°
 • Steg TGD-P 200 mellan 45° och 70°

Trappa typ 2

 • Användes mellan 35° och 41° lutning
 • Steg TGD-P 260

Mycket enkel, utförlig monteringsanvisning medföljer varje trappa.

I diagramet nedan kan man utläsa utliggning i förhållande till höjd och antal steg. Fler än 21 steg får ej förekomma. Välj om möjligt en utliggning som är större än höjden.


Exempel
Höjden 2,5 meter är given. Önskad utliggning är två meter. Diagrammet ger att måtten uppfylls av en trappa med elva steg inklusive infästningssteget.

Offertförfrågan Trappa direkt – Ställbar rak trappa utan plan

Fyll i fälten för att begära in en offert.

STARTA →

Rak enlöpstrappa med eller utan plan

Häfla Bruks enlöpstrappor är enkla att beställa. Ring eller maila din förfrågan eller beställning till oss så får du en offert eller orderbekräftelse snarast möjligt.

Steg levereras varmförzinkade. Vangstycken och räcken levereras varmförzinkade eller obehandlade.

 • Vangstycken av plattstång eller U-balk.
 • Handledare och stolpar av rör Ø 42 mm.
 • Mellanliggare av rör Ø 25 mm eller räcke typ Bostad med öppning max 100 mm mellan ståndare.
 • Plan och trappsteg i lättdurk typ TLDT, TLDH, TLDS, TLDP eller gallerdurk typ TGD.

Mycket enkel, utförlig monteringsanvisning medföljer varje trappa. Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:2009.

10-dagarstrappan finns i tre olika utförande.

Typ 1

Översta steget i nivå med golvet.


Typ 2

Översta steget en steghöjd under golv.


Typ 3 – med plan

Offertförfrågan Trappa direkt – Rak enlöpstrappa med eller utan plan

Fyll i fälten för att begära in en offert.

STARTA →