hisingsbron 1024x683 ag00005076

Hisingsbron, Göteborg

Hisingsbron är en bro över Göta Älv som förbinder Hisingen med fastlandet i Göteborg. Hisingsbron invigdes sommaren 2021 och ersatte den gamla Götaälvbron från 1939 som var i dåligt skick och behövde ersättas.

Vi levererade totalt 435 meter varmförzinkade Stormodulräcken till 8 stycken ledverk och 12 stycken dykdalber för sjöfarten (varmförzinkade enl. SS-EN ISO 1461:2009 bilaga NA tabell Fe/Zn 115). Ledverk är en ”instyrningsfålla” för sjöfart som ska passera under bron och dykdalber är en förankringsplats för sjöfart.

Projektfakta

Objektnamn Hisingsbron
Adress Hisingsbron, 411 21 Göteborg
Typ av projekt Infrastruktur
Typ av produkt Räcke
Levererade produkter Stormodulräcken
Entreprenör Skanska-MTH Hisingsbron HB
Ytbehandling Varmförzinkning
Levererat 2021