va teknik ag00002204

VA-Teknik

VA Teknik är ett välkänt namn på vattenreningsmarknaden. 2013 flyttade de till nya, tidlösa lokaler som återspeglar VA Tekniks kvalitetsnivå. Den välkomnande entréfasaden är klädd med sträckmetall från Häfla Bruk. Uppdraget från arkitektkontoret Tengbom omfattade såväl sträckmetallens utförande som kunskap kring infästningsteknik. Samtliga parter är väldigt nöjda med resultatet.

Förutom fasadbeklädnaden i sträckmetall, har Häfla Bruk även levererat spiraltrappor och gångbryggor till den nya lokalen. Utmärkande i projektet var att Häfla Bruk, med all sin kunskap om sträckmetall, fick vara med tidigt i projektet. Det är en säker väg att gå för att uppnå bästa resultat.

Projektfakta

Objektnamn VA-Teknik, Borås
Adress Ödegärdsgatan 4 50495 BORÅS
Typ av projekt Industri, Kontorslokal, Fasadbeklädnad
Typ av produkt Sträckmetall, Spiraltrappor
Levererade produkter Sträckmetall aluminium typ SM20070/32020 samt spiraltrappor och gångbryggor typ Industri.
Fastighetsägare Hydria Fastighets AB
Arkitekt Tengbom, www.tengbom.se
Ytbehandling Sträckmetall färdigmålad. Spiraltrappor och gångbryggor varmförzinkade enl. SS-EN ISO 1461:2009
Levererat 2013