svenska foder ag00002600

Svenska Foder, Oxelösund

Svenska Foder levererar foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. De har foderfabriker, utsädesanläggningar, hamnanläggningar, butiker/lagerterminaler på ett 30-tal platser i Sverige. I Oxelösunds Hamn finns en av deras anläggningar där spannmålet exporteras. Spannmålet lagras i stora silotankar och längs med tankarna sträcker sig ett 37 meter högt trapptorn, tillverkat av Häfla Bruk.

Med trapptornet är det enkelt och säkert att komma åt de olika tankarna för t.ex. kontroll och service. Trapptornet består av ett system av stativ, raka trappor med trappsteg av slitsad lättdurk för ökad halksäkerhet och gångbanor av gallerdurk. Trappräckena är av typ Industri och räckena längs vilplan och gångbryggor av typ Bostad.

Projektfakta

Objektnamn Svenska Foder, Oxelösund
Adress Oxelösunds Hamn, 613 10 Oxelösund
Typ av projekt Industri
Typ av produkt Raka trappor, Räcken, Gallerdurk, Lättdurk
Levererade produkter 37 meter högt trapptorn komplett med stativ, trappor, räcken och plattformar. Trappsteg av slitsad lättdurk typ TLD-S för bästa halksäkerhet. Planer av gallerdurk typ TGD. Räcken i trapplöp typ Industri. Räcken på vilplaner och plattformar typ Bostad.
Fastighetsägare Svenska foder/Oxelösunds Hamn
Entreprenör Samak Montage AB i samarbete med Häfla Bruks AB
Konstruktion J3M Byggkonsult AB i samarbete med Häfla Bruks AB
Ytbehandling Varmförzinkat enl. SS-EN ISO 1461:2009 standard
Levererat 2016