kvarteret nalskaran ag00002791

Kvarteret Nålskäran, Göteborg

Kvarteret Nålskäran är en miljösmart studentfastighet i Göteborg som certifierats enligt Miljöbyggnad Guld av Sweden Building Council. Både kvarter och fasad har produkter från Häfla Bruk, som solavskärmningar, balkongräcken och fasadbeklädnad i cortenstål.

Förutom detaljer i corten har Häfla Bruk levererat raka trappor i varmförzinkat utförande, gallerdurk och bostadsräcken till projektet. För att kunna bibehålla föreskrivna krav på gångbredd för utrymning krävdes också en speciallösning för trappräckena, något som Häfla Bruk löste.

Kvarteret Nålskäran är det första studentboendet i Sverige som certifierats med den högsta utmärkelsen Miljöbyggnad Guld.

Projektfakta

Objektnamn Kvarteret Nålskäran
Adress Doktor Forselius Backe 36, 413 26 Göteborg
Typ av projekt Bostäder, Fasadbeklädnad
Typ av produkt Sträckmetall, Raka trappor, Räcken, Laserskärning, Gallerdurk, Plåtbearbetning, Varmförzinkning.
Levererade produkter Solavskärmning, balkongräcken, raka trappor, gallerdurk, bostadsräcke, fasadbeklädnad.
Fastighetsägare Chalmers Studentbostäder
Arkitekt White Arkitekter
Entreprenör PEAB
Ytbehandling Varmförzinkade raka trappor
Levererat 2014 – 2015