traktor nord ag00004111

Traktor Nord, Nykvarn

Traktor Nord säljer och servar nya och begagnade fordon och maskiner för lantbruk, entreprenad och skog. De finns representerade på nio orter i Sverige och en av dem är Nykvarn, där deras nya fullserviceanläggning startade upp i början av 2020.

I anläggningens olika delar finns produkter från Häfla Bruk. I tvätthall och oljeförråd finns körbar gallerdurk, i verkstadsdelen trappor med gallerdurkssteg. Trappan från utställningshallen till kontorsdelen med Eksteg och Ekhandledare, är utmärkande då naturmaterialet kontrasterar mot det varmförzinkade stålet. Det robusta intrycket passar väl in i en värld av traktorer, grävmaskiner och ATV`s.

Projektfakta

Objektnamn Traktor Nord, Nykvarn
Adress Skälbyvägen 17
155 35 Nykvarn
Typ av projekt Industri, Kontorslokal
Typ av produkt Gallerdurk, invändig raka trappor, valvräcken
Levererade produkter Körbar gallerdurk, invändiga raka trappor med gallerdurkssteg, invändig rak trappa med steg och handledare i ek.
Entreprenör Jacob Lindh AB
Ytbehandling stål Varmförzinkat enl. SS-EN ISO 1461:2009 standard
Ytbehandling ek Klarlackat
Levererat 2019