Trappa direkt spiraltrappa

Häfla Trappa Direkt – spiraltrappa

Spiraltrappor i de vanligaste utförandena finns på lager för snabba leveranser. Förutsatt att samtliga uppgifter på mått och utförande lämnas vid beställningstillfället.

Kriterier för leverans

Enloppstrappor med en maximal höjd på 5 meter. Trapphöjden är färdigt golv till färdigt golv.

Gångriktningen bestäms ofta av kravet på en obehindrad passage in och ur trappan. Höger eller vänstersvängd trappa kan annars väljas fritt.

Högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåtgående. Vänstersvängd svänger åt vänster.

Kvadratiskt avstigningsplan av gallerdurk, 950 x 950 eller 1050 x 1050 mm.

Spiraltrappan levereras med steg av gallerdurk.

Trappan kan väljas mellan 850 alt. 950 mm stegradie.

Stegradie 850 mm har en ytterradie på 900 mm och stegradie 950 mm har en ytterradie på 1000 mm.

Beror på hur hög trappan ska vara. Trapphöjden är färdigt golv till färdigt golv.

Om ni inte vill avgöra antal steg per varv och antal steghöjder, så utelämna uppgiften.

Vi väljer då det lämpligaste alternativet.
– 16, 18 eller 20 steg/varv för radie 850 mm.
– 16, 18, 20 eller 22 steg/varv för radie 950 mm.

spiraltrappor stegvarv 10dagars lightbox

Välj mellan typ Industri och typ Bostad med standardhandledare Ø 42 mm rör.

Bottenplatta fästs på det nedersta bjälklaget eller plinten med två M12 skruvar.

Trappans hela egenvikt och nyttiga last förs ned i denna punkt.

Bottenplattans diameter är 237 mm och hålavståndet c/c 187 mm. Typ AB eller C.

spiraltrappor bottenplatta 10dagars lightbox

Helt centrumrör upp till 5 meter utan skarvar mellan plan ger maximal knäckstabilitet och ett minimum av stagpunkter. Centrumröret tillverkas av rör Ø 127 mm.

Beställningsuppgifter

För att kunna leverera trappan snabbt behöver vi uppgifter enligt vårt beställningsformulär. Bifoga gärna en ritning som visar tillgängligt utrymme, höjder, bjälklag etc.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR →