laettdurk trappsteg header ag00003847

Lättdurk – Persontrafik

Våra lättdurkar är halksäkra och lämpar sig för bland annat gångbryggor och ramper.


Tät lättdurk TLD-T

Präglat mönster som erbjuder bra halkskydd. Det går att ljudisolera i eller under durken eftersom den är tät.

Hålad lättdurk TLD-H

Utstansade hål som släpper igenom ljus, smuts och vätska. Fungerar bra då man vill ha ett slätt trappsteg som ändå är genomsläppligt.

Slitsad lättdurk TLD-S

Durktyp med tandad ovansida som ger ett extremt bra halkskydd. Stor genomsläpplighet för ljus, smuts och vätska.

Perforerad lättdurk TLD-P

Durk med bra halkskydd men inte lika stort ljusgenomsläpp som den slitsade varianten. Lämplig då det ställs stora krav på halksäkerhet och inga föremål får falla igenom öppningarna.