Raka trappor – Projektering


Filtrering

Mått på trappstegsgavlar – Gallerdurkssteg

Trappsteg och planer har gavelhöjden 70 mm.

Stegdjup
mm
CBDE
13050251540
16050353936
20050653550
23050705060
26050725880
3005011535100
5005031535100
7005051535100
H1 =55
H2 =15

Mått på plangavel – Gallerdurksplan

Trappsteg och planer har gavelhöjden 70 mm.

Plangavel
mm
CBDE
10005039035100
H1 = 55
H2 =15


Trappstegsgavlar – Lättdurkssteg

Stegdjup mmABCDE
20020055504092
250250855048092
3003001155040120


Välj rätt stegförhållande

För den som går i trappen är säkerheten och balansen två viktiga faktorer. De gäller därför att ha den lämpliga proportionen mellan steghöjd och stegdjup i trappen.

Två steghöjder plus ett stegdjup bör ligga inom intervallet 590 till 630 mm. Ett exempel för en trappa med steghöjd 180 mm och stegdjupet 250 mm ger 2×180 +250 = 610 mm vilket ligger perfekt inom intervallet 590-630 mm.


Föreskrifter och allmänna råd

När det gäller om- och nybyggnation, är Boverkets regelverk BBR (Boverkets Byggregler) i regel det styrande verktyget för exempelvis bredd på en utrymningstrappa, hur en ramp för rullstolsburna ska utformas eller hur en trappa i en offentlig miljö ska vara utformad för att vara tillgänglighetsanpassad. Om inte annat överenskommits följer vi alltid Boverkets Byggregler (föreskrifter och allmänna råd).