ag00003989 header

Spiraltrappor – Utomhus

Häfla Bruks spiraltrappor för utomhusbruk används främst som utrymnings- och industritrappor. Trapporna är enkla att montera. Våra spiraltrappor är i grunden varmförzinkade men går också att få pulverlackade i valfri RAL-kulör. Inget löpande underhåll krävs. För ökad säkerhet kan spiraltrappan kompletteras med ett barnsäkert räcke, extra handledare och kontrastmarkering som uppfyller gällande krav för barnsäkerhet och tillgänglighet. Trappan kan även enkelt kompletteras med en skyddsbur som förhindrar tillträde av obehöriga.

Referensobjekt

Här kan du lära känna några av våra nöjda kunder, upptäcka våra senaste projekt och låta dig inspireras av genomtänkta miljöer – alla signerade Häfla Bruks. Sedan är det bara att svara på frågan: Vad kan vi hjälpa dig med?

SE ALLA REFERENSOBJEKT

Trappräcken

Häfla Bruk tillverkar flera olika typer av räcken till spiraltrappor. Valet av räcke beror främst på var trappan ska placeras och vad den ska användas till. Totalhöjden på räcket är 1 100 mm i framkant av steget.

Räcke Industri

Räcke Industri används främst till utrymningstrappor och inom industrin. Får endast användas där inte barn vistas.

Räcke Industri med mellanliggare

Räcke Industri kan också fås med fler mellanliggare. Får endast användas där inte barn vistas.

Räcke Bostad

Räcke Bostad passar alla miljöer där man behöver ett barnsäkert räcke. Ingen öppning i räcket är mer än 100 mm.

Räcke Bostad med galleri

Räcke Bostad med galleri är för alla miljöer där man behöver ett barnsäkert räcke. Ingen öppning i räcket är mer än 100 mm.

Räcke Plåt

Räcke Plåt kommer med fyllnad av plåtkassetter. Räcket är barnsäkert.

Räcke Sträckmetall

Räcke Sträckmetall kommer med fyllnad av sträckmetall. Räcket är barnsäkert.


Handledare

Handledare finns i stålrör Ø 42 mm. Ju brantare trappa, desto viktigare med bra handledare. De bör placeras på en höjd av 90 centimeter över stegen. Riktigt branta trappor bör utrustas med en handledare på 110 centimeters höjd. Det är viktigt att handledaren är greppvänlig.


Trappsteg

Trappsteg till spiraltrappor utomhus väljs efter var trappan ska placeras och efter ditt behov. Bra ytbeläggningsmaterial är exempelvis gallerdurk eller betong. Dessa material klarar slitage och fukt utan att bli hala. Våra trappsteg till spiraltrappor är uppbyggda med en ram av stålplåt. I ramen placeras det material som utgör stegytan.


Trapplan

Spiraltrappor kan behöva olika former av trapplan som avstigningsplan eller vilplan beroende på utformningen och ändamålet med trappan.

Avstigningsplan

Spiraltrappan kan behöva ett avstigningsplan för anslutning mot till exempel dörrar eller valv. Planen har oftast samma typ av ytbeläggning som trappstegen.

Vilplan/vändplan

Det är lämpligt att komplettera större och högre spiraltrappor med vilplan/vändplan för att trapplöpen inte ska bli för långa. Ett trapplöp bör inte ha fler än 16-18 steg i en sekvens. Vi utformar trappen efter dina önskemål.


Tillval

Vi erbjuder ett antal tillval när det gäller att ytterligare öka säkerheten i spiraltrappor. Extra handledare, innerhandledare, skyddsburar av sträckmetall och gallerdurk, samt kontrastmarkering är alla olika sätt att stärka säkerheten.

För att förhindra obehöriga personer tillträde till spiraltrappan kan den förses med grind eller med skyddsbur i sträckmetall alternativt gallerdurk. Skyddsburens dörr har även förberetts för lås av ASSA-modell.

Extra handledare

På trappor med större radier kan en extra handledare monteras på valfri höjd. Normalt monteras handledaren på 900 mm höjd och placeras direkt på räcket.


Innerhandledare

När det gäller spiraltrappor med stor radie kan det vara motiverat med innerhandledare av säkerhetsskäl. Innerhandledaren monteras direkt på centrumröret.

Skyddsburen med sträckmetall tillverkas av standardkomponenter. Buren är uppbyggd med stolpar av fyrkantsrör, sektioner av sträckmetall typ 7532/2030 samt fötter och monteringsdetaljer.

Skyddsburen passar till spiraltrappor med än radier på 800 till 1300 mm med 100 mm intervall. Buren görs normalt 2,25 meter hög. Om önskemål finns kan skyddsburen tillverkas för hela trappans höjd.

Samtligt komponenter är varmförzinkade enl. SS-EN ISO 1461:2009.

Låsning av dörr

Dörrsektion levereras med låskista anpassad för låshus typ ASSA CONNECT 710/50 med utrymningsbeslag 179A. Passar även till övriga lås i ASSA CONNECT-serien kompletterat med en täckskylt.

Montering

För ett korrekt montage krävs ett fast och plant underlag i form av en betongplatta, plintar eller annan jämn och hårdgjord yta.

Ett alternativ till sträckmetallburen är hel- eller kvartsbur av gallerdurk. Samtligt komponenter är varmförzinkade enl. SS-EN ISO 1461:2009. Både hel- och kvartburens kan kompletteras med lås av ASSA-modell.

Helbur av gallerdurk

Helbur tillverkas av gallerdurk och placeras på fundament/betongplatta utanför trappans konstruktion. Buren levereras i sektioner som bultas ihop.


Kvartsbur av gallerdurk

Kvartsbur av gallerdurk är ett alternativ till helburen. Kvartsburen behöver ingen betongplatta eller fundament. Skyddsburen monteras direkt på trappans konstruktion.

Obehöriga kan hållas från trappan genom att en grind monteras på spiraltrappan. Grindens gångjärn monteras på centrumröret och låsbeslaget fästes i trappräcket.

Kontrastmarkeringar ska göras i publika lokaler och gemensamma delar i bostadshus. Kontrastmarkeringarna underlättar för synsvaga, personer med funktionsnedsättning eller demenssjukdom, och personer med andra orienteringssvårigheter.

Häfla Bruk kan tillverka valvräcken efter samma princip som trappräcken. Räcket monteras antingen som topp- eller sidomontage och tillverkas med höjden 1100 mm från golv.

Valvräcket kan fås i samma utförande som våra olika typer av trappräcken.


Dokumentation

Monteringsanvisning Spiraltrappa