Modulräcke – lagerfört

Låga underhållskostnader, mycket god hållbarhet och möjligheten att enkelt byta ut moduler vid eventuell skada gör Häflas modulräckessystem till ett mycket lönsamt alternativ. I vårt lager har vi många olika varianter av modulräcken.

Du kan scrolla till höger
Modul Lagerförd Höjd Byggmått Art.Nr Bild
Industriräcke toppmontage 1100 mm 600 mm 2001010 1
Industriräcke toppmontage 1100 mm 900 mm 2001110 2
Industriräcke toppmontage 1100 mm 1000 mm 2001210 3
Industriräcke toppmontage 1100 mm 2000 mm 2001310 4
Industriräcke sidomontage 1216 mm 600 mm 2001000 1
Industriräcke sidomontage 1216 mm 900 mm 2001100 2
Industriräcke sidomontage 1216 mm 1000 mm 2001200 3
Industriräcke sidomontage 1216 mm 2000 mm 2001300 4
Industriräcke ingjutning 1400 mm 600 mm 2001020 1
Industriräcke ingjutning 1400 mm 900 mm 2001120 2
Industriräcke ingjutning 1400 mm 1000 mm 2001220 3
Industriräcke ingjutning 1400 mm 2000 mm 2001320 4
Bostadsräcke toppmontage 1100 mm 600 mm 2001410 5
Bostadsräcke toppmontage 1100 mm 900 mm 2001510 6
Bostadsräcke toppmontage 1100 mm 1000 mm 2001610 7
Bostadsräcke toppmontage 1100 mm 2000 mm 2001710 8
Bostadsräcke sidomontage 1216 mm 600 mm 2001400 5
Bostadsräcke sidomontage 1216 mm 900 mm 2001500 6
Bostadsräcke sidomontage 1216 mm 1000 mm 2001600 7
Bostadsräcke sidomontage 1216 mm 2000 mm 2001700 8
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 600 mm 2001420 5
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 900 mm 2001520 6
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 1000 mm 2001620 7
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 2000 mm 2001720 8
Industrigrind toppmontage 1100 mm 850 mm 2008010 9
Industrigrind toppmontage 1100 mm 1050 mm 2008110 9
Industrigrind sidomontage 1216 mm 850 mm 2008000 9
Industrigrind sidomontage 1216 mm 1050 mm 2008100 9
Bostadsgrind toppmontage 1100 mm 850 mm 2008210 10
Bostadsgrind toppmontage 1100 mm 1050 mm 2008310 10
Bostadsgrind sidomontage 1216 mm 850 mm 2008200 10
Bostadsgrind sidomontage 1216 mm 1050 mm 2008300 10
Du kan scrolla till höger
Detaljer Lagerförd Höjd Längd Art.nr Bild
Sparklist K130 130 mm 596 mm 2002000 11
Sparklist K130 130 mm 896 mm 2002010 11
Sparklist K130 130 mm 996 mm 2002020 11
Sparklist K130 130 mm 1996 mm 2002030 11
Sparklist K130 130 mm 2996 mm 2002035 11
Bygelskruv U42 för sparklist 2003520 12
Sidofäste typ R, enkel 2003400 13
Sidofäste typ R2, dubbel 2003410 14
Toppfäste typ R3, enkel 2003450 15
Toppfäste typ R4, dubbel 2003460 16
Skarvdon R7 2003505 17
Fäste typ R9 för avlyftningsbart räcke, enkelt 2003470 18
Fäste typ R10 för avlyftningsbart räcke, dubbelt 2003480 19
Betongfundament, 350 x 240 x 125 mm BF2000 20