Modulräcke – lagerfört

Låga underhållskostnader, mycket god hållbarhet och möjligheten att enkelt byta ut moduler vid eventuell skada gör Häflas modulräckessystem till ett mycket lönsamt alternativ. I vårt lager har vi många olika varianter av modulräcken.

1. Industriräcke toppmontage
2. Industriräcke toppmontage
3. Industriräcke toppmontage
4. Industriräcke toppmontage
9. Industrigrind toppmontage

5. Bostadsräcke toppmontage
6. Bostadsräcke toppmontage
7. Bostadsräcke toppmontage
8. Bostadsräcke toppmontage
10. Bostadsgrind toppmontage 1050mm

11. Sparklist
12. Bygelskruv
13. Fäste R
14. Fäste R2
15. Fäste R3

16. Fäste R4
17. Skarvdon R7
18. Fäste R9
19. Fäste R10
20. Betongfundament

21. Fäste R11, R12, R13
22. Fäste R14, R15, R116
Modul Lagerförd Höjd Byggmått Art.Nr Bild
Industriräcke toppmontage 1100 mm 600 mm 2001010 1
Industriräcke toppmontage 1100 mm 900 mm 2001110 2
Industriräcke toppmontage 1100 mm 1000 mm 2001210 3
Industriräcke toppmontage 1100 mm 2000 mm 2001310 4
Industriräcke sidomontage 1216 mm 600 mm 2001000 1
Industriräcke sidomontage 1216 mm 900 mm 2001100 2
Industriräcke sidomontage 1216 mm 1000 mm 2001200 3
Industriräcke sidomontage 1216 mm 2000 mm 2001300 4
Industriräcke ingjutning 1400 mm 600 mm 2001020 1
Industriräcke ingjutning 1400 mm 900 mm 2001120 2
Industriräcke ingjutning 1400 mm 1000 mm 2001220 3
Industriräcke ingjutning 1400 mm 2000 mm 2001320 4
Bostadsräcke toppmontage* 1100 mm 600 mm 2001410 5
Bostadsräcke toppmontage* 1100 mm 900 mm 2001510 6
Bostadsräcke toppmontage* 1100 mm 1000 mm 2001610 7
Bostadsräcke toppmontage* 1100 mm 2000 mm 2001710 8
Bostadsräcke sidomontage* 1216 mm 600 mm 2001400 5
Bostadsräcke sidomontage* 1216 mm 900 mm 2001500 6
Bostadsräcke sidomontage* 1216 mm 1000 mm 2001600 7
Bostadsräcke sidomontage* 1216 mm 2000 mm 2001700 8
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 600 mm 2001420 5
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 900 mm 2001520 6
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 1000 mm 2001620 7
Bostadsräcke ingjutning 1400 mm 2000 mm 2001720 8
Industrigrind toppmontage 1100 mm 850 mm 2008010 9
Industrigrind toppmontage 1100 mm 1050 mm 2008110 9
Industrigrind sidomontage 1216 mm 850 mm 2008000 9
Industrigrind sidomontage 1216 mm 1050 mm 2008100 9
Bostadsgrind toppmontage 1100 mm 850 mm 2008210 10
Bostadsgrind toppmontage 1100 mm 1050 mm 2008310 10
Bostadsgrind sidomontage 1216 mm 850 mm 2008200 10
Bostadsgrind sidomontage 1216 mm 1050 mm 2008300 10

*) Dessa artiklar lagerförs obehandlade men kan på kort tid levereras antingen varmförzinkade, målade eller varmförzinkade + målade. Samtliga artikelnummer avser varmförzinkat utförande.

Detaljer Lagerförd Höjd Längd Art.nr Bild
Sparklist K130 130 mm 596 mm 2002000 11
Sparklist K130 130 mm 896 mm 2002010 11
Sparklist K130 130 mm 996 mm 2002020 11
Sparklist K130 130 mm 1996 mm 2002030 11
Sparklist K130 130 mm 2996 mm 2002035 11
Bygelskruv U42 för sparklist 2003520 12
Sidofäste typ R, enkel 2003400 13
Sidofäste typ R2, dubbel 2003410 14
Toppfäste typ R3, enkel 2003450 15
Toppfäste typ R4, dubbel 2003460 16
Skarvdon R7 2003505 17
Fäste typ R9 för avlyftningsbart räcke, enkelt 2003470 18
Fäste typ R10 för avlyftningsbart räcke, dubbelt 2003480 19
Betongfundament, 350 x 240 x 125 mm BF2000 20
Bygelfäste R11, enkel för stödmur bredd 80 mm 2003535 21
Bygelfäste R12, enkel för stödmur bredd 100 mm 2003545 21
Bygelfäste R13, enkel för stödmur bredd 120 mm 2003555 21
Bygelfäste R14,  dubbel för stödmur bredd 80 mm 2003565 22
Bygelfäste R15, dubbel för stödmur bredd 100 mm 2003575 22
Bygelfäste R16, dubbel för stödmur bredd 120 mm 2003585 22