Häfla flexmetall

Flexmetall innebär sträckmetall med variabel maska. Vår tillverkningsmetod för flexmetall öppnar nya möjligheter vad beträffar design och funktion som tidigare inte varit möjligt. Maskan kan ökas och minskas enligt dina önskemål med variation i varje steg eller förändring sektionsvis. Vår flexmetall kan bearbetas och efterbehandlas på samma sätt som traditionell sträckmetall.


Typer & dimensioner

Flexmetall finns med kontinuerligt varierad stegbredd, och sektionsvis varierad stegbredd i maskan.


Beställ materialprover

Alla materialprover för flexmetall finns att beställa här.


Referenser

aj produkter ag00002007 land thumb

AJ Produkter, Halmstad

fuwl ag00001626 land thumb 1

Form Us With Love, Stockholm


Inspiration

För fler bilder på våra produkter, gå till vårt mediagalleri.