Stormodulräcke

Häflas stormodulräcken anpassas direkt på plats och dimensioneras enligt gällande krav. Våra räckesmoduler är på 3 eller 6 meter och du kan använda dem i sin helhet eller kapa till passande längd. Du börjar montaget i ena änden och arbetar sedan på kontinuerligt oberoende av längder och hörn. Alla komponenter finns på lager.

Till modulerna finns ett komplett sortiment av komponenter som gör räcket stabilt och lättmonterat. Skarvning sker utan svetsning och alla detaljer i stålräcket är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009. Att ha varmförzinkade stålräcken innebär styrka, stabilitet och ett fullgott korrosionsskydd.


Montering utan svetsning

Börja vid ena änden med ett ändräcke och montera sedan kontinuerligt. Fixera med fäste R (bild 12) vid sidmontage och R3 (bild 13) vid toppmontage – se Stormodulräcke – lagerfört. Efter ändräcket fortsätter arbetet med räckesmoduler fram till det första hörnet. Skarvning mellan ändräcke, räckesmoduler och hörn sker med hjälp av plunschar. Dessa fästes med lim eller stoppskruvar – ingen svetsning. Vid hörn kapas räcket i passande längd, beroende på vilken hörnskarv som ska användas. Hörnskarvarna är utformade för att passa in i räcket. Räcket kan förses med sparklist. Skarvning av sparklisten sker med överlappning. Sammanfogningen görs med självgängande skruv.

Stormodulräcke

Dokumentation

Konstruktionshjälp för räckessystem (step-filer)


Monteringsanvisning Stormodulräcke toppmonterat


Monteringsanvisning Stormodulräcke sidomonteratInspiration

För fler bilder på våra produkter, gå till vårt mediagalleri.